Общи условия

CONTIPSO

Цялата информация в този раздел е валидна за всички модули на системата. Специфичните условия за ползване са предоставени във всяка от секции на отделните модули.
Общите условия са публично достъпни и всеки клиент, потребител или друго лице, което ползва публичното съдържание на Уебсайта, може да се запознае с актуалния им вариант на следната електронна страница http://www.contipso.com/terms-and-conditions
Изричното приемане от клиента на Общите условия (съгласие с Общите условия) е задължително условие за ползване на услугите предлагани от отделните модули на Contipso. Приемането се осъществява посредством налична на уебсайта електронна форма, в рамките на направена успешна регистрация за ползване на Услугата. Съгласието с Общите условия може да се даде изрично от клиента и по друг начин, който администраторът на Уебсайта е преценил като подходящ и удостоверяващ съгласието на клиента с Общите условия.

Информация и модули

Contipso предлага комплексни решения в областта на електронното обучение
Отделните продукти или комбинацията от тях са напълно достатъчни на всеки, който иска да предоставя или получава знания. Contipso създава среда, в която всички участници в създаването, предоставянето и получаването на знания чрез електронно обучение могат да се срещнат и да бъдат полезни един на друг.

Contipso Author - Contipso Author е интернет базиран инструмент за изготвяне на мултимедийно обучително съдържание, което си взаимодейства в максимална степен с обучаемия. Лесно и бързо създаване на интерактивни слайдове на база на множество предварително подготвени шаблони, управление на обучителния път, интерактивни въпроси и тестове, лесно и мощно конфигуриране на завършване и оценяване, готови компоненти, които пестят вашето време. Пълна интеграция с Contipso LMS за организиране и управление на обучителния процес, с Contipso Market за достъп до множество безплатни и платени обучителни ресурси.

Contipso LMS - Система за управление на обучителния процес от следващо поколение, която осигурява качествено потребителско преживяване на всички участници в обучителния процес, независимо от устройството, което използват. Системата предлага широк набор от интуитивни инструменти за управление на достъпа, комуникация, мониторинг и отчитане на представянето на отделните потребители.  Обучителния процес се провежда чрез използването на интерактивен плеър на обучително съдържание, който осигурява адаптивно представяне на обучителното съдържание за максимален комфорт под всяко устройство.

Contipso Catalog - Публичен каталог, който дава възможност на обучителни организации, преподаватели, експерти и дори бизнес организации да предоставят онлайн обучение, както под формата на самообучителни курсове, така и на обучения, подпомагани от преподавател с или без фиксиран график. Системата предлага всичко необходимо от маркетинга на публикуваните обучения, през вградените платежни методи до модерното провеждане на онлайн обучения, издаването на сертификат и отчитане на обученията. Пълната интеграция с Contipso LMS дава възможност на организациите да записват обучаеми директно в курсовете, предлагани в Contipso Catalog, като по този начин осигурява достъп до редица готови неспецифични за организацията онлайн обучения.

Contipso Market - Contipso Market е специализиран електронен магазин в областта на електронното обучение, който дава възможност на милиони автори от цял свят да предоставят ресурси за електронно обучение като изображения, видео и аудио файлове, персонажи, готови курсове, обучителни елементи или обучително съдържание. Пълната интеграция с Contipso Author осигурява търсене и повишава вероятността за продажби на сътрудниците, публикуващи съдържание, а от друга страна дава бърз достъп до ресурси на авторите на онлайн курсове. Contipso Market осигурява и възможност за създаване на обяви и подпомагане на процеса на комуникация между възложители и изпълнители.

Административни данни

Всички услуги на Contiso, се извършват от КОНТИПСО ООД, със следните административни данни:

"КОНТИПСО" ООД, ЕИК 203837236, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Божур 18 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8, офис 2;

Данни за достъп

Необходимо е да имате създаден персонален акаунт за повечето дейности в нашите сайтове и платформи. Пазете паролата си някъде в безопасност, защото вие носите отговорност за всички дейности, свързани с вашия акаунт. Ако подозирате, че някой друг използва вашия акаунт, уведомете ни, като се свържете с нашия екип за поддръжка. Трябва да сте достигнали възрастта на съгласие за онлайн услуги във вашата страна, за да използвате услугите предлагани от Contipso.

Необходимо е да сте регистрирани, за да потребявате услугите на Contipso, включително за записване в обучения, закупуване на дигитално съдържание, наемане платформа за електронно обучение, създаване на обучително съдържание или създаване на обучителен курс. Когато настройвате и поддържате акаунта си, трябва да предоставите и продължите да предоставяте точна и пълна информация, включително валиден имейл адрес. Вие носите пълна отговорност за вашия акаунт и за всичко, което се случва с вашия акаунт, включително за всяка вреда (за нас или някой друг), причинена от някой, който използва вашия акаунт без вашето разрешение. Това означава, че трябва да държите паролата си сигурна. Нямате право да прехвърляте акаунта си на някой друг или да използвате чужд акаунт без разрешение. Ако се свържете с нас, за да поискате достъп до акаунта си, ние няма да ви предоставим такъв достъп, освен ако не можете да ни предоставите информацията за вход за този акаунт. В случай на смърт на потребител, акаунтът на този потребител ще бъде закрит.

Ако споделяте идентификационните данни за вход в профила си с някой друг, вие носите отговорност за случващото се с вашия акаунт и Contipso няма да се намесва в спорове между потребители, които имат споделени идентификационни данни за вход в системите на Contipso. Трябва да ни уведомите незабавно, след като научите, че някой друг може да използва вашия акаунт без ваше разрешение (или ако подозирате друго нарушение на сигурността), като се свържете с нашия екип за поддръжка. Може да изискаме определена информация от вас, за да потвърдим, че наистина сте собственик на акаунта си.

Обучаемите и авторите трябва да са навършили 16 години, за да създадат акаунт в Contipso и да използват услугите й. Ако сте по-млади от необходимата възраст, може да не създадете акаунт, но ние ви препоръчваме да поканите родител или настойник да създаде акаунт. Ако открием, че сте създали акаунт и сте по-млади от необходимата възраст за съгласие за използване на онлайн услуги ще закрием вашия акаунт. Съгласно нашето Споразумение с авторите може да бъдете помолени да потвърдите самоличността си, преди да сте упълномощени да публикувате съдържание в някои от модулите на Contipso.

С приемането на Общите условия, съответното лице се съгласява да получава непоискани търговски съобщения, изпратени от Contipso, с които се представят собствени на Contipso или на трети лица стоки или услуги, независимо дали ще се сключи договор и лицето ще ползва Услугата;

Можете да прекратите акаунта си по всяко време като следвате нашата Политика за поверителност и защита на лични данни, за да видите какво се случва, когато прекратите акаунта си.

Публичен и платежен профил за изплащане на възнаграждения

Всеки автор в Contipso Catalog или Contipso Market създава профил на база на данни за физическо лице. Необходимо е преди да публикувате първия обучителен курс или дигитален материал за продажба да изберете дали ще провеждат обучението/продавате съдържание като физическо или юридическо лице. За целта е необходимо да имате минимум един добавен профил в раздел “Приходна информация”, може да променяте данните в този раздел и в последствие, като преди промяната е необходимо да изтеглите всички средства натрупани в раздел “Приходи”. Информацията в раздел “Приходна информация” е валидна и за модул Contipso Market, т.е. не може да предоставяте услуги и да продавате продукти с различни данни за изплащане на възнагражденията.

В раздел “Приходна информация”, ще може да въведете и публичното представяне за избрания от вас платежен профил.

Промяната на данните цели да запазите историята и рейтинга на вашите публични профили, независимо от извършваните промени в профилните данни.


Правата на Contipso

Притежаваме платформите и услугите на Contipso, включително уебсайта, настоящите или бъдещи приложения и услуги и неща като нашите лога, API, код и съдържание, създадени от нашите служители. Не можете да подправите, имитирате или да ги използвате без разрешение.

Всички права върху платформите и услугите на Contipso, включително нашите уебсайтове, нашите съществуващи или бъдещи приложения, нашите API-та, бази данни и съдържанието, което нашите служители или партньори са предоставили са и ще останат изключителна собственост на Contipso и неговите лицензодатели. Нашите платформи и услуги са защитени с авторско право, търговска марка и други закони както на Република България, така и на чужди държави. Нищо не ви дава право да използвате името Contipso или някоя от търговските марки, лога, имена на домейни и други отличителни характеристики на марката Contipso. Всякаква обратна връзка, коментари или предложения, които можете да предоставите по отношение на Contipso или Услугите, е изцяло доброволна и ние ще бъдем свободни да използваме такива отзиви, коментари или предложения, както сметнем за добре и без никакво задължение към вас.

Нямате право да правите нищо от посочените по-долу, докато осъществявате достъп или използвате платформите и услугите на Contipso:

 • подправяне или използване на непублични зони на платформите, компютърни системи на Contipso или технически системи на доставчиците на услуги на Contipso.
 • деактивирате, пречите или се опитвате да заобиколите някои от задължителните дейности на платформите, свързани със сигурността, както и тестване на уязвимостта, на която и да е от нашите системи.
 • копирате, променяте, създавате изходен код или съдържание в платформата или услугите на Contipso.
 • Търсене на достъп или осъществяване на опит за търсене на нашата платформа по някакъв начин (автоматизиран или по друг начин), различен от нашите налични понастоящем функции за търсене, които се предоставят чрез нашия уебсайт, мобилни приложения или API (и само в съответствие с тези условия). Нямате право да използвате роботи или да използвате други автоматизирани средства от всякакъв вид за достъп до услугите на Contipso.
 • по какъвто и да е начин осъществяване на опит за прекъсване достъпа на всеки потребител, хост или мрежа, включително, без ограничение, изпращане на вируси, претоварване, спам по пощата на платформите.

Други правни условия

Обвързващо споразумение

Вие се съгласявате, че като регистрирани потребители, получавате достъп или използвате нашите услуги. Вие се съгласявате да сключите правно обвързващ договор с Contipso. Ако не сте съгласни с тези условия, не се регистрирайте, не използвайте или използвайте по друг начин нашите услуги.

Ако сте автор, който приема тези условия и използвате нашите услуги от името на компания, организация, правителство или друго юридическо лице, вие представяте и гарантирате, че сте упълномощени да го направите.

Тези условия (включително всички споразумения и политики, свързани с тези условия) представляват цялото споразумение между вас и нас.

Ако някоя част от тези условия бъде установена като невалидна или неприложима съгласно приложимото законодателство, тогава тази разпоредба ще се счита за заменена от валидна, приложима разпоредба, която най-точно съответства на намерението на първоначалната разпоредба, а останалата част от тези условия ще продължи да действа, дори ако сме забавени в упражняването на правата си или не успеем да упражним право в един случай, това не означава, че се отказваме от правата си съгласно тези условия и можем да решим да ги наложим в бъдеще. Ако решим да се откажем от някое от правата си в конкретен случай, това не означава, че се отказваме от правата си като цяло или в бъдеще.

Отказ от отговорност

В определени случаи е възможно нашата платформа да е временно недостъпна или се планира извършване на поддръжка. Може да се случи някой от нашите потребители да прави подвеждащи твърдения. Може също така да се случи, че срещаме проблеми със сигурността. Това са само примери. Приемате, че няма да сезирате срещу нас в нито един от тези случаи, когато има подобен проблем. На юридически, по-пълен език, Услугите и тяхното съдържание се предоставят на базата „както е” и „както е възможно”. Ние (и нашите филиали, доставчици, партньори и агенти) не даваме никакви гаранции относно пригодността, надеждността, наличността, навременността, сигурността, липсата на грешки или точността на услугите си. Ние (и нашите филиали, доставчици, партньори и агенти) не даваме гаранция, че ще получите конкретни резултати от използването на услугите ни. Използването на услугите на Contipso (включително всяко съдържание) е изцяло на ваша отговорност.

Можем да решим да прекратим предоставянето на определени функционалности на услугите по всяко време и по каквато и да е причина. При никакви обстоятелства Contipso или нейните филиали, доставчици, партньори или агенти не носят отговорност за каквито и да е щети поради такива прекъсвания или липса на достъпност на такива функции.

Ние не носим отговорност за забавяне или неуспех при изпълнението на някоя от услугите, причинено от събития извън нашия разумен контрол, като акт на война, враждебност или саботаж; природно бедствие; прекъсване на електричество, интернет или телекомуникации; или правителствени ограничения.

Ограничаване на отговорността

Има рискове, свързани с използването на нашите услуги, например, ако се запишете за здравен или уелнес курс като йога например в Contipso Catalog и се нараните. Вие напълно приемате тези рискове и се съгласявате, че няма да търсите обезщетение, дори ако понесете загуба или вреда от използването на нашата платформа и услуги. На юридически, по-пълен език, доколкото е разрешено от закона, ние (и нашите групи компании, доставчици, партньори и агенти) няма да носим отговорност за косвени, случайни, наказателни или последващи вреди (включително загуба на данни, приходи, печалби или бизнес възможности, или лично нараняване или смърт), независимо дали възникват в договор, гаранция, отговорност за продукта или по друг начин, и дори ако сме били уведомени предварително за възможността за щети. Нашата отговорност (и отговорността на всяка от нашите групи компании, доставчици, партньори и агенти) към вас или към трети страни при всяко обстоятелство е ограничена до по-голямата от сумата от сто евро (100 евро) или сумата, която сте ни платили в дванадесет (12) месеца преди събитието, което поражда вашите претенции.

Обезщетение

Ако действате по начин, който ни застрашава юридически, може да обжалваме вашите действия. Вие се съгласявате да заплатите обезщетение на Contipso, нашите групирани компании и техните служители, директори, доставчици, партньори и агенти срещу всякакви претенции, искания, загуби, щети или разходи (включително адвокатски такси), произтичащи от (а) съдържанието, което публикувате или изпращате, (б) използването на услугите ни (в) нарушаването на тези общи условия или (г) нарушаването на каквито и да било права на трети страни. Вашето задължение за обезщетение се отменя след прекратяването на тези условия или отмяна на тези условия.

Управително право и юрисдикция

Всички спорове между Contipso и клиент/потребител относно сключването, изпълнението, прекратяването или развалянето на договор за предоставяне на услугите, или между Contipso и лице, ползващо публичното съдържание на който и да е от модулите на Contipso, достъпни след регистрация ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните в дух на взаимно разбирателство. Ако страните не успеят да постигнат споразумение, спорът ще бъде отнасян за решаване до компетентният съд в седалището на Contipso.

Освен ако не е уговорено друго, всички отношения и договори към които настоящите Общи условия се прилагат, ще бъдат подчинени на българското законодателство. За всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси ще се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Правни действия и известия

Никакви претенции, независимо от формата, произтичащи от или свързани с настоящото споразумение, не може да предявява никоя от страните повече от една (1) година след настъпване на причината за иск.

Всяко известие или друга комуникация, която ще бъде предоставена по-долу, ще бъде писмено и предоставена чрез заявка за регистрация или заверено съобщение за връщане по пощата или по имейл (от нас на имейла, свързан с вашия акаунт, или от вас на office@contipso.com).

Връзка между нас

Вие и ние сме съгласни, че между нас няма съвместно предприятие, партньорство, трудова заетост, изпълнител или агенция.

Без възлагане

Нямате право да използвате или прехвърляте тези Общи условия (или предоставените им права и лицензи). Например, ако сте регистрирали акаунт като служител на фирма, акаунтът ви не може да бъде прехвърлен на друг служител. Можем да предоставим тези Условия (или правата и лицензите, предоставени съгласно тях) на друга компания или лице без ограничение. Нищо в тези Условия не дава право, полза или средство за защита на всяко трето лице. Вие се съгласявате, че акаунтът ви е непрехвърлим и че всички права върху вашия акаунт и други права съгласно тези условия се прекратяват при смъртта ви.

Решаване на спорове

Ако има спор, нашият екип за поддръжка с удоволствие ще ви помогне да разрешите проблема. Ако въпреки това спорът не може да бъде решен и живеете в Република България, възможностите ви са да отидете до съд за малки искове или да предявите иск в обвързващ арбитраж; не можете да предявявате този иск в друг съд или да участвате в неиндивидуален клас иск срещу нас.

Този раздел за разрешаване на спорове се прилага само ако живеете в България. Повечето спорове могат да бъдат решени, така че преди да заведете официално правно дело, моля, първо опитайте да се свържете с нашия екип за поддръжка.

Преминаване към арбитраж


Ако не можем да разрешим спора си по приятелски начин, вие и Contipso се съгласявате да разрешите всички искове, свързани с тези Условия (или другите ни правни условия) чрез окончателен и обвързващ арбитраж, независимо от вида на иска или юридическа теория. Ако една от страните предяви иск в съда, който трябва да бъде арбитражен, а другата страна отказва да го арбитрира, другата страна може да поиска от съда двете страни да стигнат на арбитраж (принудителен арбитраж). Всеки от нас може също да поиска от съда да спре съдебно производство по време на арбитражно производство.

Без колективни искове


И двете страни сме съгласни, че всеки може да предявява само искове срещу другата страна индивидуално. Това означава: (а) никой от нас не може да предяви иск като ищец или член на група за колективни искове, консолидиран иск или представителен иск; (б) арбитър не може да комбинира исковете на множество хора в един случай (или да ръководи всички консолидирани, колективни или представителни действия); и (в) решението или присъдата на арбитър в случая на едно лице може да повлияе само на този потребител, а не на други потребители и не може да се използва за решаване на спорове на други потребители. Ако съдът реши, че тази клауза „Без колективни искове“ не е приложима или валидна, тогава раздел „Решаване на спорове“ ще бъде недействителен, но останалите условия ще продължат да се прилагат.

Промени


Независимо от секцията „Актуализиране на тези условия“ по-долу, ако Contipso промени тази секция „Решаване на спорове“ след датата, на която последно сте посочили приемането на тези Условия, можете да отхвърлите всяка такава промяна, като предоставите писмено известие на Contipso за такова отхвърляне по пощата или доставка на адрес до : Contipso, 1404, София, България, ул. Рикардо Вакарини 8 офис 2 или по имейл от имейл адреса, свързан с Вашия акаунт на: office@contipso.com, в рамките на 30 дни от датата на подобна промяна. За да бъде ефективно, известието трябва да съдържа вашето пълно име и ясно да посочва намерението ви да отхвърлите промените в този раздел „Решаване на спорове“. Отхвърляйки промените, вие се съгласявате, че ще решите всеки спор между вас и Contipso в съответствие с разпоредбите на тази секция „Решаване на спорове“ от датата, на която за последен път сте посочили приемането на тези Условия.

Интелектуална собственост

Софтуерните продукти (компютърни програми) Contipso LMS, Contipso Market, Contipso Author, Contipso Portfolio, Contipso Catalog са създадени от Contipso. Авторското право върху софтуерни продукти, чието ползване се предоставя като част от услугата, принадлежи изцяло на Contipso. Contipso запазва правото си да използва тези модули, както и да отстъпва неизключителни права за тяхното използване на трети лица.

Политика за интелектуална собственост

Contipso е технологична платформа, която позволява на всеки навсякъде да създава и споделя учебно съдържание, чрез Contipso Catalog или дигитално съдържание, чрез Contipso Market. Това означава, че не преглеждаме или редактираме публикуваното съдържание по правни въпроси и не сме в състояние да определим законността на създаденото от вас съдържанието. За нас обаче е важно потребителите, които публикуват съдържание в Contipso да уважават интелектуалната собственост на другите. Когато автори публикуват в модулите на нашата система, те декларират, че имат необходимото разрешение или права да използват цялото съдържание, което публикуват.

Нарушаваща дейност не се толерира на или чрез нашата платформа.
Тази политика се отнася до това, което правим в случай на сигнали за нарушаване на авторски права от авторите и искания за нарушаване на търговски марки от собственици на търговски марки по отношение на публикувано от автори съдържание в платформите на Contipso. Политиката се отнася и за това какво правим, когато създадено от автори съдържание на Contipso се копира на платформи на трети страни без съгласие.

Политиката на Contipso е да премахва всякакво съдържание от своите услуги, когато то е докладвано като нарушаващо в смисъла на авторските права. Нашата политика е също да премахнем всичкото съдържание Contipso Market и обучителни курсове на всеки автор в Contipso Catalog, който е определен за повторен нарушител (за който Contipso е получил две или повече валидни известия за направени нарушения). Ние си запазваме правото да прекратим акаунта на всеки потребител по всяко време, включително когато той публикува съдържание в нарушение на авторските права на трети лица.

Как да подадете сигнал за нарушение на авторски права


Ако искате да подадете сигнал за публикуваното съдържание/курс, в който и да е от модулите на Contipso и ако сте собственик или официален представител на собственика на правата върху съдържанието, за което смятате, че публикуваното съдържание/курс нарушава, най-ефективният начин е да използвате този формуляр

Преди да изпратите формуляра за нарушаване на авторски права, моля, имайте в предвид следните важни неща:

 • Не можем да обработим иск за авторски права, който не е подаден от собственика на авторското право или от негов официален представител. Това е така, защото няма как да разберем дали създателят на съдържание/курс, за който съобщавате, е получил надлежно разрешение от собственика да използва съдържанието. Ще ви помолим да предоставите електронен подпис, за да потвърдите, че сте собственик на авторските права или имате пълномощия да представлявате собственика на авторските права (включително ако собственикът на авторските права е организация).
 • Вашето искане за авторски права трябва да бъде достатъчно обосновано, за да можем да го разрешим. Това означава:

 

 • Вие предоставяте пълна и достатъчна информация, за да се свържем с вас, включително вашето пълно законно име, имейл адрес, физически адрес и (незадължително) телефонен номер.
 • Ако подавате иск  от името на организация, включвате името на организацията и връзката си с организацията.
 • Вие точно идентифицирате оригиналния материал, защитен с авторски права, или, ако в известието ви са обхванати множество произведения, защитени с авторски права, предоставяте достатъчно представителен списък на такъв оригинален материал (например URL, където се намира материалът);
 • Предоставяте достатъчно информация за намиране на ресурса или нарушенията, за които се съобщава, в сайтовете на Contipso (URL адресът на нашия уебсайт и точното име на съдържанието и неговия автор)
 • Добавяте изявление, казващо: „Декларирам, под санкция на лъжесвидетелстване, че информацията в тази жалба е точна и че съм собственик на авторските права или съм упълномощен да действа от името на собственика на авторските права и имам добросъвестно убеждение, че използването на материала по начин, по който се използва, не е разрешен от собственика на авторските права, неговия агент или от закона“.
 • Съзнателното подаване на невярно или подвеждащо искане за нарушение е незаконно и може да бъдете подведени под отговорност и в резултат на това да заплатите обезщетение. Contipso си запазва правото да иска обезщетение от всеки, който представи уведомление за претендирано нарушение в нарушение на закона.
 • Има видове съдържание, които не са защитени с авторски права. Законът за авторското право не обхваща кратки фрази (като имена на фирми, заглавия на книги и лозунги), нематериални понятия (като процеси, идеи и рецепти) или факти. Преди да подадете иск за авторско право, уверете се, че копираното в ресурса съдържание наистина е защитено с авторски права.

 

Ако трябва да подадете сигнал за нарушение на търговска марка, моля, следвайте стъпките тук.

Помислете дали използването на вашите материали попада в определението за „честна употреба“. Законът за авторското право включва изключение за „честна употреба“ за някои употреби на съдържание, защитено с авторски права, което се счита за обществено интересно. Честната употреба обхваща неща като критика, коментари, съобщаване на новини и изследвания. При констатирането дали използването на вашето съдържание се счита за „честно“, трябва да имате в предвид:

 • Целта на използването (независимо дали съдържанието ви е платено или безплатно, дали критиките / пародиите / трансформират вашия материал)
 • Видът на използваното с авторски права произведение (независимо дали материалът е фактически или творчески)
 • Използваната част (независимо дали материалът използва малки, необходими откъси от вашето съдържание или значителни части от него)
 • Ефектът върху пазара на вашия материал (дали потенциалните купувачи биха закупили целия обем съдържание вместо вашия материал)
 • Преди да подадете иск за авторско право, уверете се, че използването на вашето съдържание не се счита за „честна употреба“.

За насрещно уведомление


Ако получим валиден доклад за нарушение на авторски права, ще изпратим копие от този доклад на автора, публикувал съдържанието, за което е подаден иска, заедно с известие, че 1) съдържанието е докладвано за нарушаване на авторски права и 2) премахваме съдържанието от платформите на Contipso. Ще прикачим и формуляр, който автора може да попълни и да ни изпрати обратно, за да изпратим насрещно уведомление. Ако вашето съдържание е било докладвано за нарушаване на авторски права и е премахнато от услугите на Contipso и ако смятате, че сме направили грешка или че имате разрешение от собственика на отчетеното съдържание да го използвате, тогава можете да ни изпратите насрещно уведомление.

Най-добрият начин да ни предоставите насрещно уведомление е да попълните формуляр, който ви предоставяме, и да го изпратите обратно на посочения от Contipso агент или на члена на екипа за авторско право, който ви е уведомил. За да бъде действително, насрещното уведомление трябва да бъде в писмена форма и да включва следната информация:

 • Вашият физически или електронен подпис;
 • Вашето име, адрес и имейл адрес или телефонен номер,

Идентифициране на съответното съдържание, което е премахнато, и местоположението (URL), на което се е появявало, преди да бъде премахнато (можете да получите достъп до тази информация от доклада за нарушаване на авторски права, подаден срещу вашето съдържание, ние винаги прикрепяме негово копие, когато ви уведомяваме за подаден иск срещу ваше съдържание);

Изявление под санкцията, че добросъвестно вярвате, че материалът е премахнат или деактивиран в резултат на грешка или неправилна негова идентификация, довело до неговата премахване; и

Изявление, че се съгласявате Contipso да сподели вашето име и информация за контакт с ищеца;

Съзнателното подаване на невярно или подвеждащо насрещно уведомление към иск за нарушение е незаконно и може да бъдете подведени под отговорност и в резултат на това да заплатите обезщетение. Contipso си запазва правото да иска обезщетение от всяка страна, която подаде насрещно уведомление за заявено нарушение или насрещно уведомление в нарушение на закона.

Доклади за нарушения на търговски марки на трети страни


Политиката на Contipso е да премахва всяко съдържание, ресурс, обучително съдържание и курс от нашите услуги и платформи, когато се съобщава, че нарушават търговска марка на трети страни. Ние също така си запазваме правото да прекратим акаунта на автор по всяко време, включително когато той публикува съдържание в нарушение на правата на търговска марка на трети страни.

Как да изпратите доклад за нарушение на търговска марка


Най-бързият и лесен начин да подадете сигнал за нарушение на търговска марка до нас е да изпратите известие до Contipso, съдържащо информацията, посочена по-долу. Моля, обърнете внимание, че копие от известието ви ще бъде изпратено на страната, публикувала съдържанието, за което съобщавате. Преди да изпратите сигнал за нарушение на търговска марка, моля, помнете следните важни неща:

Вашето искане за запазена марка трябва да бъде достатъчно обосновано, за да можем да го разрешим. Това означава, че комуникацията ви трябва да включва по същество следното:


 • Вашата пълна информация за контакт (пълно име, пощенски адрес и имейл или телефонен номер).
 • Конкретната дума, символ и др., за които претендирате права върху запазена марка.
 • Основание за искането ви за права върху търговска марка (като национална или друга регистрация), включително регистрационен номер, ако е приложимо.
 • Държавата или юрисдикцията, в която претендирате за права върху търговска марка.
 • Категорията на стоките и/или услугите, за които отстоявате права.
 • Достатъчна информация за намиране на материала в Contipso, за който смятате, че нарушава вашите права върху запазена марка (уеб адреси/URL адреси на съдържание, за което се твърди, че е в нарушение).
 • Описание на това, как смятате, че това съдържание нарушава вашата запазена марка.
 • Ако не сте носителят на правата, обяснение на връзката ви с притежателя на правата.
 • Следното твърдение: „Вярвам, че използването на запазената марка, както е описано по-горе по начина, по който се използва, не е разрешено от собственика на търговската марка, нейния представител или от закона.“
 • Следното изявление: „Информацията в това известие е точна и заявявам, под санкция на лъжесвидетелстване, че съм собственик или упълномощен да действам от името на собственика на търговската марка, за която се твърди, че е засегната.“
 • Вашият електронен подпис ("/ п /" , последван от вашето пълно име, напр. "/ П / Иван Петров") или физически подпис.

Подаването на невярно или подвеждащо искане за нарушение е изцяло ваша отговорност. Contipso си запазва правото да търси обезщетение от всяка страна, която представи невярно или подвеждащо уведомление за нарушение на заявената търговска марка.

Помислете дали използването на вашата търговска марка в публикувано на Contipso съдържание не попада към „номинална честна употреба“. Законът за търговските марки защитава използването на име или марка за продажба на продукти и услуги, чиято цел е да се предотврати объркване на потребителите. Законите на повечето държави включват изключение за „честна употреба“, което позволява на други да използват търговска марка за фактическо препращане към запазения продукт или услуга, или да коментират и критикуват марката. Помислете за вероятността другите да бъдат объркани да мислят, че вашата компания или марка е създала или спонсорира курса. Преди да подадете искане за запазена марка, уверете се, че използването на вашата търговска марка в Contipso не се квалифицира като “честна употреба”.

Политиката за ограничени теми

В Contipso Market и Contipso Catalog не се публикуват курсове, обучително или друго съдържание по няколко ограничени теми. Тези теми са изключени поради опасения, че са вредни или неподходящи за нашите потребители, или защото противоречат на ценностите и политиките на Contispo.

Списък с неразрешени теми:

 • Съдържание на сексуална или сексистка тема
 • Съдържание, свързано с изработка, работа или използване на оръжия
 • Съдържание, популяризиращо насилие или телесни повреди
 • Реч на омразата или дискриминационен език
 • Съдържание, което позволява незаконно или неетично поведение
 • Съдържание, което е умишлено подвеждащо или e измамно
 • Съдържание, което нарушава всяко приложимо национално законодателство
 • Вредно или по друг начин неподходящо съдържание

Ние си запазваме правото да добавяме и променяме този списък по всяко време. Ако видите тема, която смятате, че не трябва да бъде в платформата, моля, изпратете имейл на office@contipso.com

Актуализиране на тези условия

Периодически може да актуализираме тези Общи условия, за да изясним нашите практики или да отразяваме нови или различни практики (например, когато добавяме нови функционалности). Contipso си запазва правото по свое усмотрение да променя и / или да прави промени в тези Общи условия по всяко време. Ако направим някаква съществена промяна, ще ви уведомим, използвайки видни средства, като например имейл съобщение, изпратено до имейл адреса, посочен във вашия акаунт. Промените ще влязат в сила в деня на публикуването им, освен ако не е посочено друго.

Продължаването на използването на нашите Услуги след влизане в сила на промените означава, че приемате тези промени. Всички преработени Условия заместват всички предишни Условия.

CONTIPSO CATALOG

Закупуване на курсове и достъп

Когато се запишете в обучителен курс в Contipso Catalog, закупувате лиценз от нас, с който получавате достъп до услугите на Contipso. Не се опитвайте да прехвърляте или препродавате съдържание, публикувано в Contipso Catalog по никакъв начин. Ние ви предоставяме лиценз за неограничен достъп, освен когато трябва да деактивираме съдържание на платформата поради правни или политически причини.

Съгласно нашето Споразумение с авторите на курсове, когато създателите на съдържание публикуват ресурс в Contipso Catalog, те предоставят на Contipso права да наложи лиценз върху него. Това означава, че имаме право да сублицензираме авторското съдържание, което в последствие може да бъде потребявано в Contipso Catalog. Като купувач, когато се запишете за обучение, независимо дали е безплатно или платено, получавате от Contipso лиценз за достъп чрез платформата и услугите на Contipso Catalog, а Contipso е лицензодателят на самото съдържание. Този лиценз не ви дава право да препродавате съдържанието по какъвто и да е начин (включително чрез споделяне на информация за акаунта с купувач или незаконно изтегляне на съдържанието и споделяне на торент сайтове).

Contipso ви предоставя (като купувач) ограничен, неизключителен, непрехвърлим лиценз за достъп и преглед на ресурси и свързаното с тях съдържание, за което сте платили всички необходими такси, единствено за вашите лични, не - търговски, образователни цели чрез Услугите, в съответствие с тези Условия и всички условия или ограничения, свързани с определен ресурс или функция на нашите Услуги. Всички други употреби са изрично забранени. Нямате право да възпроизвеждате, преразпределяте, предавате, присвоявате, продавате, излъчвате, наемате, споделяте, давате на заем, променяте, адаптирате, редактирате, създавате производни произведения, сублицензирате или по друг начин прехвърляте или използвате някакъв ресурс, освен ако не ви дадем изрично разрешение в писмено споразумение, подписано от упълномощен представител на Contipso.

Обикновено даваме права за доживотен достъп на нашите купувачи, когато те се запишат за обучително съдържание в Contipso Catalog. Въпреки това, ние си запазваме правото да отнемем всеки лиценз за достъп и използване на ресурси по всяко време, в случай че решим или сме задължени да деактивираме достъп поради правни или политически причини, например, ако ресурсът, за чието ползване сте заплатили съответната такса е предмет на жалба за авторско право или ако установим, че съдържанието му нарушава нашата Политики за доверие и безопасност. Достъпът за цял живот не е приложим за допълнителни функции и услуги, свързани с ресурс, например надписите за превод (субтитри) на ресурс – Например: езичен превод -  могат да бъдат деактивирани от авторите по всяко време и автора може да реши по всяко време да не предоставя повече помощ или отговори по създадения от него ресурс. За по-ясна дефиниция, доживотният достъп е до съдържанието на курса, но не и до неговия създател. Курсовете с подпомагане от преподавател се предоставят с възможност за комуникация с автора за избран от самия него период, като след неговото изтичане единствено автора може да реши дали да обслужва вашите въпроси. Курсовете с фиксиран график са с включено подпомагане от преподавател в рамките на периода за провеждане на курса, като след неговото изтичане единствено автора може да реши дали да обслужва вашите въпроси.

Авторите не могат да предоставят директен достъп до своите ресурси и всеки такъв опит нарушава Условия за ползване.

Плащания и възстановяване на суми

Когато извършвате плащане, вие се съгласявате да използвате валиден начин на плащане. Ако не сте доволни от курса, за който сте заплатили Contipso предлага възстановяване на заплатената сума в 14  (четиринадесет) дневен срок от заплащането на курса.

Цени

Цените на публикуваните ресурси в Contipso Catalog се определят от самите автори, а върху тях се прилага комисионна за осигуряване на необходимата обучителна инфраструктура от Contipso. Редовно провеждаме промоции на нашите ресурси, а определени такива се предлагат само на намалени цени за определен период от време. Цената, приложима за курса, ще бъде цената и в момента, в който завършите покупката му. Всяка цена, предлагана за определен курс, може също да бъде различна, когато сте влезли в акаунта си от цената, достъпна за потребители, които не са регистрирани или влезли, тъй като някои от нашите промоции са достъпни само за нови потребители.
Ако сте влезли в акаунта си, посочената валута, която виждате, се основава на местоположението ви, когато сте създали акаунта си. Ако не сте влезли в акаунта си, валутата на цените се базира на държавата, в която се намирате.
Ако сте жител на държава, в която данъкът върху употребата и продажбите, данъкът върху стоки и услуги или данъкът върху добавената стойност е приложим за потребителските продажби, ние сме отговорни за събирането и връщането на този данък на съответните данъчни власти. В някои страни цената, която виждате, може да включва такива данъци.

Плащания

Вие се съгласявате да платите таксите за курсовете, които купувате, и ни упълномощавате да таксуваме вашата дебитна или кредитна карта или обработваме други платежни информации за тези такси. Contipso работи с партньори за обработка на плащания на трети страни, за да ви предложи най-удобните методи за плащане във вашата страна и да запази информацията ви за плащане. Вижте нашата Политика за поверителност за повече подробности.
Когато правите покупка, вие се съгласявате да не използвате невалиден или неоторизиран начин на плащане. Ако плащането е неуспешно и все пак получите достъп до курс, в който се записвате, вие се съгласявате да ни заплатите съответните такси в рамките на тридесет (30) дни от уведомлението от нас. Ние си запазваме правото да забраним достъпа до всеки курс, за който не сме получили адекватни плащания.
В някои случаи може да издаваме кредити на вашата сметка. Тези кредити ще бъдат автоматично приложени към следващата ви покупка на курс на нашия уебсайт. Кредитите могат да изтекат, ако не бъдат използвани в посочения период и нямат парична стойност.

Кредитиране/Възстановяване на суми

Ако курсът, за който сте заплатили, не е това, което е било описано в публичното представяне, можете да поискате в рамките на 14 (четиринадесет) дни от закупуването му, Contipso да възстанови по вашата сметка заплатената сума. Както е подробно описано в Споразумението с авторите, първите са съгласни, че купувачите имат право да получават тези възстановявания.

По наша преценка, ако смятаме, че злоупотребявате с нашата политика за кредитиране/ възстановяване на суми, ние си запазваме правото да ограничим бъдещото ви използване на услугите на Contipso. Ако забраним вашия акаунт или забраним достъпа ви до курсове поради вашето нарушение на тези Условия или нашите Политики за поверителност и защита на лични данни, няма да имате право да получавате никакво възстановяване на суми.

Съдържание и правила за поведение

За купувачи

Можете да използвате услугите на Contipso Catalog само за законни цели. Вие носите отговорност за цялото съдържание, което публикувате в нашата платформа. Трябва да поддържате отзивите, въпросите, публикациите, курсовете и друго съдържание, което качвате, в съответствие с нашите Политики за поверителност и защита на лични данни и да зачитате правата на интелектуална собственост на другите. Можем да забраним вашия достъп при системни нарушения. Ако смятате, че някой нарушава вашите авторски права на нашата платформа, уведомете ни.

Нямате право да получавате достъп, да използвате услугите на Contipso Catalog или да създадете акаунт за незаконни цели. Използването на услугите на Contipso Catalog и поведението на нашата платформа трябва да съответства на приложимите местни, национални закони или разпоредби. Вие носите пълна отговорност за познаването и спазването на такива закони и разпоредби, приложими за вас.

Ако сте купувач, имате право да задавате въпроси на авторите на ресурси, за които сте заплатили, и да публикувате отзиви за тях. За определени ресурси, авторът ви кани да подадете съдържание като задания или тестове. Не публикувайте и не изпращайте нещо, което не е ваше.

За автори

Ако сте автор, можете да изпращате курсове за публикуване в платформата и можете да общувате с купувачите чрез вашите курсове. И в двата случая трябва да спазвате закона и да зачитате правата на другите: не можете да публикувате никакъв курс, въпрос, отговор, преглед или друго съдържание, което нарушава приложимите местни, национални закони или разпоредби. Вие носите пълна отговорност за всички ресурси, съдържание и действия, които публикувате или предоставяте чрез платформата. Уверете се, че сте разбрали всички ограничения за авторски права, посочени в Споразумението с авторите на курсове, преди да изпратите какъвто и да е ресурс за публикуване на Contipso Catalog.

Ако бъдете уведомени, че вашият курс или съдържание нарушава закона или правата на други хора (например, ако се установи, че нарушава правата върху интелектуална собственост или изображения върху други лица или става въпрос за незаконна дейност), ако открием, че вашето съдържание или поведение нарушава нашитеПолитики за поверителност и защита на лични данни или ако смятаме, че съдържанието или поведението ви е незаконно, неподходящо или съмнително (например, ако се представяте за другиго), можем да премахнем вашето съдържание от нашата платформа. Contipso Catalog спазва законите за авторското право. Вижте нашата политика за интелектуална собственост за повече подробности.

Contipso има право да спазва тези Общи условия и Условия за ползване. Можем да прекратим или спрем вашето разрешение за използване на нашата платформа и услуги или да забраним вашия акаунт по всяко време, със или без предупреждение, за всяко нарушение на тези Условия, ако не платите такси, когато се дължат, по искане на органите на реда или правителствени агенции, за продължителни периоди на бездействие, за неочаквани технически проблеми или ако подозираме, че участвате в измамни или незаконни дейности. При всяко такова прекратяване можем да изтрием вашия акаунт и съдържание. Възможно е съдържанието ви да е достъпно в платформите, дори ако акаунтът ви е прекратен или спрян. Вие се съгласявате, че ние няма да носим отговорност към вас или към трета страна за прекратяване на вашия акаунт, премахване на вашето съдържание или блокиране на достъпа ви до нашите платформи и услуги.
Ако някой от нашите автори е публикувал курс, който нарушава вашите авторски права или права върху търговска марка, моля, уведомете ни. Съгласно нашето Споразумение с авторите на курсове, ние изискваме нашите създатели на съдържание да спазват закона и да зачитат правата на интелектуална собственост на другите. За повече подробности как да подадете искане за нарушаване на авторски права или търговска марка при нас, вижте нашата Политика за интелектуална собственост.

Правата на Contipso върху съдържанието, което публикувате

Вие запазвате собствеността върху съдържанието, което публикувате на нашата платформа, включително вашите курсове. Разрешено ни е да споделяме публичната част на вашето съдържание (Всичко свързано с публичното представяне, както и свободните за преглед слайдове от вашия курс) с всеки чрез медии, включително да го популяризираме, чрез реклама на други уебсайтове.

Съдържанието, което публикувате (включително курсове), остава ваше. Публикувайки курсове и друго съдържание, вие позволявате на Contipso да го използва и да споделя публичната част от него, но не губите никакви права на собственост, които може да имате върху съдържанието си. Ако сте автор, не забравяйте да се запознаете с условията за лицензиране на авторско съдържание, подробно описани в Споразумението с авторите на курсове.

Когато публикувате коментари, въпроси, рецензии и когато ни изпращате идеи и предложения за нови функции или подобрения, упълномощавате Contipso да използва и споделя това съдържание публично, да го разпространява и популяризира на всяка платформа и във всяка медия и да правим промени или редакции в него, както сметнем за добре. На юридически език, чрез изпращане или публикуване на съдържание в или чрез платформите на Contipso, вие ни предоставяте право да използваме, копираме, възпроизвеждаме, обработваме, адаптираме, променяме, публикуваме, предаваме, показваме и разпространяваме съдържанието във всякакви медии или методи за разпространение (съществуващи сега или по-късно разработени). Това включва предоставянето на вашето съдържание на други компании, организации или лица, които си партнират с Contipso за синдикация, излъчване, разпространение или публикуване на съдържание в други медии. Вие представяте и гарантирате, че имате всички права, власт и правомощия, необходими, за да ни разрешите да използваме всяко съдържание, което изпращате. Вие също се съгласявате с всички подобни употреби на вашето съдържание, без да ви се плаща компенсация.

Използване на Contipso Catalog на ваша отговорност

Всеки може да използва Contipso Catalog за създаване и публикуване на ресурси, курсове и обучително съдържание , като ние даваме възможност на авторите и купувачите да комуникират помежду си. Подобно на други платформи, където хората могат да публикуват съдържание и да си взаимодействат. В този процес може да се случат непредвидени обстоятелства, така че имайте предвид че вие използвате Contipso  на ваша отговорност.

Contipso дава възможност на всеки, навсякъде да създава и споделя ресурси, обучително съдържание, курсове и др. Ние осигуряваме среда за провеждане на онлайн обучения, разработвани и предлагани от външни автори на обучителни курсове. Не преглеждаме или редактираме авторските ресурси по правни въпроси и не сме в състояние да определим законността на съдържанието в него. Ние не упражняваме никакъв редакционен контрол върху ресурсите, които са достъпни в платформата и като такива не гарантираме по никакъв начин надеждността, валидността, точността или истинността на ресурсите. Ако заплатите курс, съдържание и др, разчитате на всяка информация, предоставена от автора на свой риск.

Използвайки услугите на Contipso, можете да бъдете изложени на съдържание, което считате за обидно, неприлично или нежелателно. Contipso не носи отговорност да ви предпази и не носи отговорност за вашия достъп или записване във всеки курс, до степента, която е допустима съгласно приложимото законодателство. Това важи и за всички курсове, свързани със здраве, уелнес и физически упражнения. Признавате присъщите рискове и опасности в всеобхватния характер на тези видове курсове и записвайте се за такива курсове, поемате тези рискове доброволно, включително риск от заболяване, телесна повреда, инвалидност или смърт. Вие поемате пълна отговорност за избора, който правите преди, повреме и след записването ви в курс.

Когато взаимодействате директно с други потребители и ползватели на Contipso, трябва да внимавате за видовете лична информация, която споделяте. Ние не контролираме какво правят потребителите с информацията, която получават от други потребители в платформата. Не бива да споделяте имейла си или друга лична информация за вас за ваша безопасност. Ние не носим отговорност за спорове, искове, загуби, наранявания или щети от всякакъв вид, които биха могли да възникнат от или свързани с поведението на потребителите.

Когато използвате нашите услуги, ще намерите връзки към други уебсайтове, които не притежаваме или контролираме. Ние не носим отговорност за съдържанието или други аспекти на тези сайтове на трети страни, включително тяхното събиране на информация за вас. Трябва също да прочетете техните условия и правила и политики за поверителност.

Споразумение за автори на курсове

Когато се регистрирате, за да станете автор на Contipso Catalog, вие се съгласявате да спазвате това Споразумението за автори на курсове. Тези условия обхващат подробности за аспектите на платформата Contipso Catalog, приложими за автори и са включени чрез позоваване в нашите Условия за ползване, общите условия, които уреждат използването на нашите услуги.

Като автор Вие сключвате директно договор с КОНТИПСО ООД., независимо дали друго дъщерно дружество на КОНТИПСО ООД улеснява плащанията към вас.

Задължения на автора

Като автор вие носите отговорност за цялото съдържание, което публикувате, включително обучително съдържание, прикачени файлове, въпроси, задания, и тестове, задачи, други ресурси, отговори на въпроси, съдържание на целевата страница на курса и съобщения („Изпратено съдържание“).
Вие представлявате и гарантирате, че:

 • ще предоставяте и поддържате точна информация за акаунта си;
 • Вие притежавате или притежавате необходимите лицензи, права, съгласия, разрешения и пълномощия да упълномощавате Contipso да използва Вашето Изпратено съдържание, както е посочено в Споразумението за автори на курсове и Условията за ползване;
 • изпратеното от вас съдържание няма да нарушава или присвоява неправомерни права на интелектуална собственост на трети страни;
 • имате необходимата квалификация, пълномощия и експертен опит (включително образование, обучение, знания и набор от умения), за да преподавате и предлагате услугите, които предлагате чрез подаденото от вас съдържание;
 • Вие ще отговаряте своевременно на обучаемите и ползвателите на вашето съдържание, като  ще гарантирате качество на услугата, което съответства на стандартите на вашата индустрия и преподавателски компетенции като цяло.

Вие гарантирате, че няма да:

 • публикувате или предоставяте неподходящо, обидно, расистко, омразно, сексистко, порнографско, невярно, подвеждащо, неправилно или клеветническо съдържание и информация;
 • публикувате или предавате непоискана или неоторизирана реклама, рекламни материали, нежелана поща, спам или друга форма на реклама (търговска или не) чрез услугите на Contipso;
 • използвате услугите ни за бизнес, различен от предоставянето на обучителни, преподавателски услуги на обучаемите;
 • участвате в дейност, която би изисквала от нас да получим лицензи или да платим авторски възнаграждения на която и да е трета страна, включително необходимостта да плащаме възнаграждения за публично изпълнение на музикално произведение или звукозапис;
 • вграждате допълнителни услуги (като например вграждане на безплатна версия на курс) или по друг начин заобикаляне на условията на Contipso;
 • се представяте за друго лице или получавате неоторизиран достъп до акаунта на друго лице;
 • пречите или по друг начин възпрепятствате другите автори да предоставят своите услуги или курсове.

Лиценз на Contipso

Вие предоставяте на Contipso правата, подробно описани в Условията за ползване, за да предлага, пуска на пазара и по друг начин да използва изпратеното ви съдържание и да го предлага на обучаемите за тези цели директно или чрез трети страни.
Освен ако не е уговорено друго, имате право да премахнете цялото или всяка част от Вашето Изпратено съдържание по всяко време. Освен ако не е уговорено друго, правото на Contipso да сублицензира правата в този раздел ще се прекрати по отношение на новите потребители 60 дни след премахването на изпратеното съдържание. Въпреки това, (1) правата, дадени на обучаемите преди премахването на изпратеното съдържание, ще продължат в съответствие с условията на тези лицензи (включително предоставянето на доживотен достъп) и (2) Правото на Contipso да използва такова Изпратено съдържание за маркетингови цели.

Можем да запишем цялото или която и да е част от Вашето Изпратено съдържание за контрол на качеството и за доставка, маркетинг, популяризиране, демонстриране или работа с услугите на Contipso. Вие давате разрешение на Contipso да използва вашето име, образ, глас и изображение във връзка с предлагане, доставка, маркетинг, популяризиране, демонстриране и продажба на услугите на Contipso и се отказвате от всякакви права на поверителност, публичност или други права от подобен характер, доколкото е допустимо съгласно приложимото законодателство.

Доверие и безопасност

Политики за доверие и безопасност
Вие се съгласявате да спазвате политиките за доверие и безопасност на Contipso Catalog, Политиката за ограничени теми и други стандарти или политики за качество на курсовете, предписани от Contipso. Трябва периодично да проверявате тези правила, за да сте сигурни, че спазвате всички техни актуализации. Разбирате, че използването на нашите услуги е предмет на одобрение от Contipso, което можем да предоставим или откажем по наша собствена преценка.

Ние си запазваме правото да премахваме ресурси, да спрем изплащанията и/или да забраним достъпа на автор, по каквато и да е причина по всяко време, без предварително предупреждение, включително в случаите, когато:

 • автор или курс не спазва нашите правила или законови условия (включително Условията за ползване);
 • курс попада под нашите стандарти за качество или има отрицателно въздействие върху потребителите;
 • автор проявява поведение, което може да се отрази неблагоприятно на Contipso или да въведе  Contipso в обществено неуважение, презрение, скандал или подигравки;
 • автор ползва услугите на маркетинг или друг бизнес партньор, който нарушава политиките на Contipso.

Съавтори и асистенти
Платформата Contipso ви позволява да добавяте други потребители като преподаватели за курсовете, които управлявате. Като друг преподавател освен вас, разбирате, че ги упълномощавате да предприемат определени действия, които засягат вашия акаунт и курсове в Contipso Catalog. Contipso не е в състояние да съветва по каквито и да е въпроси или да посредничи за всякакви спорове между вас и такива потребители.

Връзка с други потребители
Авторите нямат пряка договорна връзка с купувачите, така че единствената информация, която ще получите за обучаемите, е тази, която ви се предоставя чрез  Contipso. Вие се съгласявате, че няма да използвате получените от вас данни за каквато и да е друга цел, освен да предоставяте услугите си на тези потребители в платформата Contipso и че няма да поискате допълнителни лични данни на потребителите извън платформата на Contipso. Ще обезщетите Contipso срещу всякакви претенции, произтичащи от използването на личните данни на потребители.


Възнаграждения на авторите на курсове

 • Авторът сам определя желаната цена за всеки от предлаганите в Contipso Catalog курсове. Цената се въвежда в Евро без ДДС, като в публичната част цената се визуализира и избраната от обучаемия валута. Плащанията се извършват в български лев (BGN);
 • Авторът може да определя, активира и деактивира ръчно промоционални цени;
 • Върху цената на произведението, определена от Автора, Contipso автоматично добавя комисионна в размер на максимум 30%.
 • Contipso има право да определя и променя по своя преценка добавяната комисионна за всеки от предлаганите курсове от авторите;
 • Върху сбора на определената от автора цена и добавената комисионна на Contipso в Contipso Catalog, в зависимост от държавата и типа на купувача се начислява или не съответното ДДС. Ако обучаем закупи достъп до курс в държава, която изисква Contipso да превежда национални, държавни или местни продажби или да начислява данъци, данъци върху добавената стойност (ДДС) или други подобни данъци върху транзакциите („Данъци върху транзакциите“), съгласно приложимото законодателство, ние ще събираме и предаваме тези данъци върху транзакциите на компетентните данъчни органи за тези продажби;
 • Авторът може да определи цената на своите произведения. Минималната цена е определена на 4 (четири) евро;
 • За всяка реализирана продажба на произведение в профила на Автора се натрупва определената от него сума. Сумата е достъпна за изтегляне след изминаването на период от 14 календарни дни, в които всеки обучаем може да предяви претенции за несъответствие между описанието на предложения и получения продукт.
 • Изплащането на натрупаната сума се извършва по заявка на Автора;
 • Ако автора е юридическо лице, при подаването на заявката е необходимо да прикачи фактура за заявената сума;
 • За всяка заявена за изтегляне сума от физическо лице Contipso събира авансов данък авторски и лицензионни възнаграждения съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ
 • Таксата на автора на курсове, продадени на обучаемите по време на преходен период от тридесет (30) дни, в случай на прекратяване на този договор, се изплаща на автора в пълно съответствие с настоящото споразумение;
 • Contipso извършва всички плащания на автори в български лева (BGN), независимо от валутата, в която е извършена продажбата. Вашият отчет за приходите ще показва продажната цена в евро и лева и преведената сума на приходите (в български лева).
 • Таксите за транзакция зависят от избрания метод за изплащане, и се поемат от Автора, чрез приспадане от дължимата към автора сума.
 • Трябва също така да предоставите всяка идентифицираща информация или данъчна документация, необходима за изплащане на дължимите суми, и се съгласявате, че ние имаме право да удържаме подходящи данъци от вашите продажби. Ние си запазваме правото да удържаме плащания или да налагаме други неустойки, ако не получим правилна идентифицираща информация или данъчна документация от вас. Вие разбирате и се съгласявате, че в крайна сметка сте отговорни за всички данъци върху доходите си.
 • Плащането ще бъде извършено в рамките на 10 дни след подаване на заявка за изтегляне на средства от автора, чрез профила ви в системата.
 • Ние си запазваме правото да не изплащаме средства в случай на установени измами, нарушения на правата върху интелектуалната собственост или други нарушения на закона.

Възстановяване на средства


Вие потвърждавате и се съгласявате, че купувачите имат право да получат възстановяване на заплатени суми, както е описано подробно в Условията за ползване. Авторите няма да получават приходи от транзакции, за които е предоставено възстановяване на заплатени суми съгласно Условията за ползване.

Поради тази причина, във вашия профил ще виждате информация за всички приходи от записани обучаеми, като ще може да изтеглите само сумите, за които са изминали повече от 14 дни след записването на съответния обучаем.

Търговски марки


Макар да сте автор и да спазвате изискванията по-долу, можете да използвате нашите търговски марки, когато ние ви разрешаваме да го направите.

Вие можете да използвате нашите търговски марки в следните случаи:

 • Когато използвате изображения на нашите търговски марки, когато те са част от вашето създадено съдържание в Contipso Catalog,
 • Когато използвате имена/изображения/визия/дизайн на наши търговски марки във връзка с промоция и продажба на вашето обучително съдържание в Contipso Catalog.

Не трябва:

 • да използвате нашите търговски марки по подвеждащ или пренебрежителен начин;
 • да използвате нашите търговски марки по начин, който нарушава приложимото законодателство или във връзка с нецензурна, неприлична или незаконна тема или материал.

CONTIPSO LMS

Contipso LMS е облачна LMS (система за управление на обучението), който може да се използва от обучаващи компании, корпорации и други професионални или нестопански организации, физически лица, предприемачи и др.. Contipso LMS се предлага като Софтуер като услуга (SaaS), като части от услугата са в рамките на понятието Инфраструктура като услуга (IaaS).

Определения

Използван термин

Значение

Contipso или "администратора на уебсайта"

"КОНТИПСО" ООД, ЕИК 203837236, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Божур 18 и адрес за кореспонденция гр. София, ул. Рикардо Вакарини 8, офис 2;

Уебсайта

Публично достъпен чрез интернет уебсайт с домейн lms.contipso.com, който е създаден, поддържан и регистриран от Contipso в организация, на която е делегирано управлението на домейни от първо ниво;

Contipso LMS

Облачнa LMS (система за управление на обучението), който може да се използва от обучаващи компании, корпорации и други професионални или нестопански организации, физически лица и предприемачи. Contipso LMS се предлага като Софтуер като услуга (SaaS), като част от услугата са в рамките на понятието Инфраструктура като услуга (IaaS)

Услугата

Услугата, предоставяна от Contipso чрез Contipso LMS на клиента, включва следното:
• непрехвърляемо, неизключително и срочно право на използване на Contipso LMS (избраната от клиента конфигурация) - онлайн специализиран софтуерен продукт (компютърна програма) за създаване и провеждане на електронно обучение и управление на знанията в организацията, който е инсталиран на сървър/и, собственост на Contipso или наети такива;
• споделен хостинг, при който клиентът, наред с други клиенти, доколкото е необходимо за използването на Contipso LMS, ползва изчислителни ресурси и дисково пространство на сървър/и, както и други софтуерни или хардуерни системи и инфраструктура, собственост или използвани от Contipso;

Клиент

Всяко лице, което е придобило правото да ползва клиентски домейн и Услугата, без значение дали това е станало по реда на тези Общи условия или отношенията с Contipso във връзка с предоставяне на Услугата са установени по друг начин.

Клиентски домейн

Уникален за всеки клиент поддомейн на Уебсайта  и представлява произволна дума изписана на латиница, разделена със знак „.“ преди основния домейн contipso.com. Пример: companyname.contipso.com, който, при определени от администратора на Уебсайта условия, е достъпен само за съответния клиент (или потребители, действащи от името на клиента) и чрез който клиентът ползва Услугата;

Потребител

Всяко физическо лице, което в качеството си на клиент или от името на клиент има право да осъществява достъп до клиентски домейн и да ползва Услугата. Не е потребител по смисъла на тези Общи условия лице, което единствено осъществява достъп до Уебсайта или по друг начин ползва публичното съдържание на Уебсайта; По смисъла на тези Общи условия "потребител" няма значението, което му придава Законът за защита на потребителите.

Потребителски профил

Съвкупността от данни (потребителско име и парола за достъп), позволяващи идентификация на потребителя и удостоверяващи правото му да ползва Услугата и данни (като роля в Contipso LMS и персонални настройки), определящи ограниченията и правата при ползване на Услугата на конкретния потребител;

Клиентски профил

Всички данни, въз основа на които клиентът може да бъде идентифициран за целите на установените по повод ползването на Услугата отношения. Клиентските данни включват данните, които клиентът е попълнил за себе си в раздел „Платежна информация“ на Contipso LMS и при регистрация за ползване на Услугата

Регистрация, избор на пакет и потвърждение.

Регистрация и избор на пакет


Независимо дали вече притежавате регистрация в Contipso, чрез някои от другите модули, за активирането и използването на Contipso LMS e необходимо да изберете желания от вас план, чрез страницата  https://lms.contipso.com/price.php

В случай че изберете безплатен пакет в рамките на тридесет дни от датата на заявката за активиране ще имате възможност да използвате пълните функционални възможности на системата с посочените ограничения в броя потребители и пространство. Във всеки един момент от активирането на демо пакета до 30 дни от дата на активиране ще имате възможност да изберете подходящия за вас план.

Регистрацията се извършва чрез електронна форма, която представлява публично достъпна на lms.contipso.com съвкупност от функционалности, предоставяща възможност да се изпращат електронни изявления или друга информация до администратора на Contipso LMS. По-специално това са електронни полета, в които се попълват данни, електронни полета, в които се отбелязва потвърждение, съгласие или избор и/или електронни бутони, с които съответното изявление се изпраща на Contipso. Основна информация предоставена от потребителя е избора на клиентски домейн, посредством, който в последствие ще се достъпва системата. Клиентския домейн представлява произволна дума изписана на латиница, разделена със знак „.“ преди основния домейн contipso.com. Пример. companyname.contipso.com.

Потвърждение на регистрацията


Потвърждението на регистрацията представлява електронно изявление на Contipso, с което се потвърждава получаването на изявлението за сключване на договор за ползване на Contipso LMS и съгласие на Contipso за сключване на такъв договор.
.
Администраторът на Contipso LMS предприема разумни усилия за потвърждаване на регистрацията незабавно след получаване на изявлението за сключване на договор за ползване на Услугата. Въпреки това, Contipso не е обвързан със срок, в който да създаде клиентски домейн и да потвърди регистрацията, нито дължи създаване на клиентски домейн и потвърждаване на регистрацията, включително мотивиране на отказа си.

Contipso LMS може да откаже да създаде клиентски домейн и когато установи, че наименованието на клиентския домейн, което е посочено (предложено) от лицето, направило регистрацията, е обидно, уронващо честта или достойнството на трето лице или по друг начин противоречи на морала и добрите нрави.

Администраторът на Contipso LMS не носи отговорност и не е длъжен да извърши проверка дали предложеното наименование на клиентски домейн и/или ползването на клиентския домейн с такова име нарушава авторски или сродни на тях права, патенти, запазени марки или други права на интелектуалната собственост.

При съдебни искове или други претенции на трети лица срещу Contipso, свързани с такова нарушение, независимо дали са основателни или не, клиентът се задължава да освободи от отговорност и да обезщети Contipso за всички платени обезщетения и други щети и разходи, включително съдебни разноски и адвокатски възнаграждения, свързани с воденето на съдебни дела и извънсъдебни производства.

Когато създаде клиентски домейн и потвърждава регистрацията, Contipso изпраща електронно съобщение на посочения при регистрацията e-mail адрес, със следното съдържание:

 • наименование на клиентския домейн;
 • потребителско име и парола, с които клиентът може да осъществи (първоначален) достъп до Contipso LMS, посредством клиентския домейн;
 • конфигурацията на Contipso LMS, която ще използва клиентът;
 • друга информация или условия за ползване на Contipso LMS, по преценка на Contipso;

Сключване и влизане в сила на договора за предоставяне на Contipso LMS

С потвърждаването на регистрацията, между клиента и Contipso възникват договорни отношения за предоставяне на Contipso LMS. Договорът за предоставяне на услугата се счита за сключен в момента, в който лицето, направило регистрацията е получило съобщението (електронното изявление на Contipso) за потвърждаване на регистрацията. За определяне на времето на получаване на електронното изявление се прилагат правилата на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

Страни по сключения договор за предоставяне на Contipso LMS са Контипсо ООД, с данните посочени в  секция Административни данни и лицето от името и за сметка, на което е направено изявлението за сключване на договор с данни, посочени във формата за регистрация и впоследствие допълнени с данните, попълнени в Contipso LMS като част от клиентския профил.
Договорът за предоставяне на достъп до Contipso LMS е безсрочен, като услугата се използва в рамките на абонаментни периоди, докато е в сила договорът.

Договорът за предоставяне на Contipso LMS влиза в сила на датата, на която клиентът за пръв път, посредством изпратените му със съобщението, наименование на клиентски домейн, потребителско име и парола, осъществи достъп до клиентския си домейн.

За сключването на договора за ползване на Contipso LMS или за влизането му в сила е без значение дали клиентът е избрал възможността да ползва услугата за пробен срок.

Пробен срок

Пробният срок е четиринадесет дни и започва да тече от датата, на която е отправено електронното изявление за сключване на договор за ползване на Contipso LMS, направена регистрацията и клиентът е избрал възможността да ползва услугата в пробен срок.

Клиентът не дължи възнаграждение за ползване на Contipso LMS в рамките на пробния срок.

В Contipso LMS се поддържа функционалност, която позволява на клиент, ползващ услугата в пробен срок, непрекъснато да разполага с информация за оставащите до края на пробния срок дни, както и да заяви, че желае да ползва Услугата срещу заплащане на съответната цена и след изтичане на пробния срок.

Съдържание на услугата

Услугата, предоставяна от Contipso чрез Contipso LMS на клиента, включва следното:

 • непрехвърляемо, неизключително и срочно право на използване на Contipso LMS (избраната от клиента конфигурация) - достъпен за използване онлайн специализиран софтуерен продукт (компютърна програма) за създаване и провеждане на електронно обучение и управление на знанията в организацията, който е инсталиран на сървър/и, собственост на Contipso или наети такива;
 • споделен хостинг, при който клиентът, наред с други клиенти, доколкото е необходимо за използването на Contipso LMS, ползва изчислителни ресурси и дисково пространство на сървър/и, както и други софтуерни или хардуерни системи и инфраструктура, собственост или използвани от Contipso;
 • поддържане на клиентски домейн, чрез който клиентът осъществява достъп и ползва услугите по предходните точки.

Услугата се предоставя "във вида, в който е". Contispo не поема каквато и да e отговорност и не гарантира, че услугата предоставена чрез Contipso LMS ще съответства изцяло на естеството, характера, икономическата логика, бизнес практиката, отделни елементи, отношения, процеси или операции в дейността на клиента.

Contipso не поема задължението да изменя, допълва или актуализира услугата по искане на клиента.
С електронно изявление за сключване на договор за ползване на Contipso LMS, клиентът декларира и се съгласява, че се е запознал с естеството, обхвата и функционалните възможности на услугата и по-специално на Contipso LMS.

Contipso поддържа клиентския домейн само в рамките на отношенията по повод на предоставяната Услуга. Със сключване на договора за ползване на услугата клиентът не придобива собственост върху клиентския домейн или каквото и да е друго право да го използва след прекратяване на договора.

Клиентът се съгласява, че при прекратяване на договора за услугата Contipso има право да заличи клиентския му домейн, както и впоследствие да създаде нов клиентски домейн със същото наименование, който да предостави за ползване на друг клиент.

Допълнителни услуги

Конфигурациите на Contipso, измежду които клиентът може да избира да ползва, не включват по подразбиране:

 • функционалности/модули, които са посочени с отделна цена на страницата на Contipso, с която се определят конфигурациите и съответните им ценови планове (такива са например модули, представляващи интеграция на работата с Contipso);
 • специфична промяна на ограничителните параметри за съответната конфигурация, включително на броя на потребителите, които е допустимо да ползват Contipso;

Клиент, който желае да ползва такава допълнителна услуга, може да го заяви при отправяне изявлението за сключване на договора или впоследствие, посредством специална функционалност на Contipso, или по реда на правилата за комуникация по тези Общи условия.

Ползваните от клиента такива допълнителни услуги стават интегрална част от услугата и се заплащат за съответния абонаментен период по реда на Общите условия.

14.2. Услугата не включва други допълнителни услуги, които въпреки че са свързани с предоставяната услуга, се уговарят отделно между клиента и Contipso, като:

 • настройки на Contipso LMS;
 • първоначално въвеждане (импорт) на данни;
 • обучение за работа с Contipso LMS;
 • други специфични модули и функционалности, които могат да бъдат разработени от Contipso по искане на клиент;

Тези Общи условия и договорът за предоставяне на Услугата не се прилагат по отношение на такива други услуги, които се плащат отделно и/или не се предоставят на абонаментна основа.
.
Допълнителните услуги не са изброени изчерпателно.

Конфигурации на Contipso LMS и ценови планове

Лицето, което желае да ползва Услугата, може да избере измежду предварително определени от Contipso конфигурации на услугата.
Конкретна информация за всяка от конфигурациите и ценовите им планове се намира на https://lms.contipso.com/price.php  
Публикуваните цени са без включен данък върху добавената стойност.

Конфигурациите се определят от Contipso въз основа на:

 • броя на активните потребителите, които могат от името на клиента да осъществяват достъп посредством клиентския домейн и да работят с Contipso LMS;
 • обема на съхраняваните данни (размер на заетото от клиента дисково пространство на сървър на Contipso);

Активни потребители са само обучаемите, които са влезли поне в един курс. По този начин само реално обучаващите се през дадения месец заемат местата включени във вашия предплатен пакет, което ви позволява да съхранявате данни и да активирате отново напуснали служители или бивши обучаеми. Тренери, преподаватели и администрация не се броят за активни потребители.
Активни потребители не са:

 • Потребители, които не са влизали в системата в рамките на периода;
 • Потребители, които са влизали в системата да гледат статистика, резултати, логогове, комуникация, изтегляне на сертификат и т.н, но не са влизали в курсове.

В Contipo LMS е налична функционалност (специална справка), която предоставя на клиента възможност по всяко време на действие на договора за услугата да бъде информиран за съобразяване на обема на работата си с Contipso специфични ограничения.

При операция, която би довела до надхвърляне на някое от специфичните ограничения, Contipso LMS извежда автоматично съобщение за надхвърляне на ограничението и не позволява завършване на съответната операция. В такъв случай, за да продължи операцията, е необходимо клиентът да предприеме съответни действия за съобразяване със специфичните ограничения (напр. архивиране на документи или сваляне (download) на данни от сървъра на Contipso LMS), преминаване към друга конфигурация на услугата, закупуване на индивидуални бройки активни обучаеми или дисково пространство.

Със сключване на договора за услугата клиентът декларира и се съгласява, че е запознат с конфигурациите на Contipso LMS. Правото на клиента да използва първоначално услугата за пробен срок предоставя допълнителна възможност на клиента да вземе информирано решение за конфигурацията на услугата, която желае да ползва и за съобразяване на специфичните ограничения с обема и естеството на дейността му.

Промяна на ползваната конфигурация

По всяко време на действието на договора за услугата, посредством специална функционалност в Contipso LMS, клиентът може да заяви, че желае да ползва друга конфигурация на услугата. Клиентът може да избира само измежду предвидените към съответния момент конфигурации, както са посочени в уебсайта.

Когато се иска ползване на конфигурация с по-ниски функционални възможности и по-ниски прагове на специфичните ограничения, промените се прилагат при условие, че клиентът е привел състоянието на ползваната конфигурация в съответствие с ограниченията предвидени за исканата конфигурация.

По горепосочения ред клиентът може да заяви и че желае промяна на броя на активните потребителите, които да осъществяват достъп до клиентския домейн и да ползват услугата.
След заявяването на искането от клиента, чрез интерфейс осигурен в Contipso LMS и потвърждаване на плащането, Contipso незабавно предприема необходимите действия, за да осигури ползването на новата конфигурация.

Независимо дали съобразно избраната нова конфигурация на услугата цената на ползването й се увеличава или намалява, както и от момента, от който на клиента е осигурена възможността да ползва новата конфигурация на услугата или е променен броят на потребителите с достъп до клиентския домейн, клиентът дължи цената на новата конфигурация или брой активни потребители от началото на следващия абонаментен период.

С приемането на Общите условия, клиентът декларира, че искането за промяна на ползваната конфигурация на Contipso LMS ще бъде отправяно само от потребител, който има право да представлява клиента пред трети лица или по друг начин е надлежно упълномощен да извърши такова действие. Клиентът осигурява спазването на това свое задължение посредством присвояване на съответната потребителска роля, предоставяща на потребителя правото да се иска промяна на конфигурацията.

Абонаментен период. Цена и Плащане

Абонаментният период е един календарен месец или дванадесет календарни месеца, за тези периоди срещу заплащане клиентът придобива правото на ползване на услугата, включително да използва Contipso LMS.

Дължимата от клиента цена за абонаментния период се определя съобразно ценовия план на избраната от клиента конфигурация на Услугата, към която се добавя цената на поисканите и предоставени допълнителни услуги, включително допълнителен брой активни потребители и дисково пространство.
Contispo издава и изпраща на клиента електронна фактура за дължимата сума до пето число на абонаментния период, за който се дължи съответната цена.

Фактурата се издава, като се вземат предвид данните в клиентския профил (попълнени от клиента в Платежна информация на Contipso LMS) и се изпраща на e-mail адреса, посочен пак там. В случай, че клиентът не е посочил свой e-mail адрес в Contipso LMS, фактурата се изпраща на e-mail адреса, посочен при регистрацията на клиента на уебсайта.

Contipso не носи отговорност ако клиентът не е посочил валиден e-mail адрес в Contipso LMS или не получи фактурата по друга причина. Неполучаването на фактурата не освобождава клиента от задължението му да плати цената за ползване на Услугата за съответния абонаментен период.
Клиентът дължи плащане на цената до 15-то число на съответния абонаментен период, като приема и се съгласява, че електронната фактура е достатъчен и валиден документ, въз основа на който да извърши плащането.
Цената за ползване на Услугата се дължи:

 • от момента на влизане в сила на договора за услугата (на осъществения достъп до клиентския домейн), когато клиентът не е пожелал да ползва Услугата в пробен срок или
 • от момента, в който посредством функционалност в Contipso LMS клиентът заяви, че е съгласен занапред да плаща съответната цена на Услугата, когато ползва Услугата в пробен срок.

Когато моментът по предходната точка не съвпада с първо число на календарния месец (периодът, за който се дължи плащане не е пълен календарен месец), цената за ползване на услугата за този календарен месец се определя съответно, като за всеки ден цената е 1/30 част от цената за ползване на услугата за целия календарен месец.

Плащанията се извършват само по електронен път. Плащанията се извършват с банков превод по банковата сметка с титуляр КОНТИСПО ООД, посочена в Уебсайта на страницата "Контакти", или чрез автоматизирани платежни услуги предлагани от epay.bg и достъпни през Contipso LMS.

С уведомление, изпратено до клиента Contipso може да посочи друга банкова сметка, по която да се извършват плащанията, за което не е необходимо тези Общи условия да бъдат изменяни.

Между Contipso и клиента могат да бъдат уговорени и други начини за плащане, чрез използване на други на електронни платежни инструменти или доставчици на платежни услуги.

Contipso уведомява клиентите за възможните начини за плащане посредством съобщение на Уебсайта.

Всички разходи за направеното плащане са за сметка на клиента.

Contispo не дължи потвърждение за полученото плащане, освен ако такова бъде изрично поискано от клиента за конкретно плащане.

Спиране на достъп до клиентски домейн поради неплащане

Contipso има право незабавно да спре достъпа на клиента до клиентския му домейн, когато:

 • изтече пробният срок и клиентът не е заявил, че желае да ползва услугата срещу заплащане;
 • клиентът не е спазил срока за плащане.

В случаите на спрян достъп до клиентски домейн поради неплащане на съответната цена за ползване на услугата, Contipso поддържа клиентския домейн и съхранява данните, въведени и обработвани в Contipso LMS от клиента:

 • тридесет дни след спиране на достъпа за клиент с изтекъл пробен срок, който не е заявил, че желае да ползва услугата срещу заплащане;
 • деветдесет дни след спирането на достъпа за клиент не спазил срока за плащане.

Ако до изтичане на съответния срок по предходната точка клиентът не заяви, че желае да ползва услугата занапред, договорът за предоставяне на услугата се прекратява от датата, на която срокът изтича.

В рамките на горепосочените срокове, при условие, че клиентът е изпълнил всички свои задължения за плащане по договора, Contipso предоставя на клиента достъп до клиентския му домейн, за да може клиентът да свали данните, които е въвел чрез Contipso LMS и които се намират на сървър/и на Contispo. Такъв достъп се осигурява по изрично искане от клиента и само за един работен ден, който се уговаря между страните.

Ако до изтичане на съответния срок, клиентът заяви, че желае да ползва Услугата занапред, Contipso възстановява достъпа до клиентския домейн при заплащане на съответната цена, като се счита, че клиентът е ползвал услугата и в периода, в който достъпът до клиентския му домейн е бил спрян.

Интелектуална собственост

Правата на интелектуална собственост върху Contipso LMS и клиентския домейн в Contipso LMS, посредством който се използва, включително, но не само, програмни кодове, дизайн, графични изображения, текстови описания и бази данни принадлежат на Contipso и не могат да бъдат използвани от трети лица, включително от клиента, за цели, които са различни от описаните в тези Общи условия.

С влизане в сила на договора за предоставяне на услугите клиентът придобива неизключително и срочно (в рамките на съответните абонаментни периоди, за които е платил цената на услугата) право да използва съответните модули на Contipso.

Contipso LMS e инсталирана на сървър/и, които са собственост на Contipso и правото на използване на компютърната програма се предоставя единствено чрез осигуряване на достъп за работа на клиента до нея посредством клиентски домейн.

Клиентът не може да инсталира или съхранява Contipso LMS, или отделни елементи на програмата на собствени хардуерни устройства или такива на трети лица, както и да предава на разстояние, да превежда, преработва и внася други изменения в модулите на Contipso. Когато такива действия са необходими за целите, за които клиентът е придобил срочното право да използва Contipso LMS, включително ако е установил грешки в програмата, клиентът следва да се обърне към Contipso за съгласуване на последващи действия, включително ако е необходимо, за сключване на допълнително споразумение към договора за предоставяне на услугата.

Без изрично писмено съгласие на Contipso, клиентът не може да използва клиентския си домейн и Contipso LMS за други търговски цели, освен определените с тези Общи условия, както и по какъвто и да е друг начин, пряко или косвено, за придобиване на имуществена изгода извън ползване на Услугата. По-специално, без изрично писмено съгласие на Contipos, клиентът не може да копира, изменя, допълва, както и да използва Contipso LMS за създаване на производни продукти.

Без изрично писмено съгласие на Contipso, клиентът не може от свое име или от името на трети лица да разпространява, представя, продава или едностранно да разрешава ползването на Contipso LMS на трети лица, както и да оказва по друг начин съдействие на трети лица за нарушаване или заобикаляне на забраните посочени в тези Общи условия.

При нарушение на право на интелектуална собственост на Contipso от клиента или от трето лице, посредством достъп, осъществен през клиентски домейн, Contipso има право незабавно и без каквото и да е предупреждение да спре достъпа на клиент до клиентския му домейн и Contipso LMS и/или да развали договора за предоставяне на услугата. В такива случаи Contipso не носи отговорност за причинени вреди и пропуснати ползи на клиента или на трети лица, причинени по какъвто и да е начин от спирането на достъпа и/или развалянето на договора.
Contipso има право на обезщетение за всички вреди, които са пряка и непосредствена последица от нарушение на авторското право върху Contipso LMS, включително като се имат предвид пропуснатите ползи и понесените неимуществени вреди.

Поверителност

Всяка от страните по договора за предоставяне на услугата се задължава да опазва поверителната информация на насрещната страна.

За поверителни ще се считат всички факти, информация, решения и данни, които не са публични и са станали известни на страната във връзка с изпълнението на задълженията или упражняване на правата й по Договора, и чието запазване е в интерес на другата страна, за която се отнася информацията.
Без с това да се ограничава, за поверителна може да се счита информация от финансово, търговско или техническо естество, информация за стратегии, бизнес практики, управление, персонал, потенциални или настоящи контрагенти, собственост, участия в други търговски дружества, други имуществени или неимуществени права, граждански и търговски взаимоотношения с трети лица, взаимоотношения с надзорни и други административни органи, участие в съдебни и досъдебни производства, членствени правоотношения в сдружения с нестопанска цел, браншови организации и др., която е станала известна на страната в изпълнение на договора за предоставяне на Услугата и не е предоставена от другата страна с изричното указание, че може свободно да бъде предоставяна на трети лица.
По-специално, за поверителна информация на Contipso ще се считат и фактите, информацията, технологичните решения и данните за Contipso LMS, които не са видни при обичайното използване на компютърната програма.

По-специално, за поверителна информация на клиента ще се считат и всички данни, които клиентът въвежда и обработва чрез Contipso LMS, доколкото не са публично известни.

Формата, под която съответната информация е станала известна на страната или носителя, на който се съдържа, не се отразява на поверителния характер на информацията.

На поверителния характер на информацията не се отразява дали е предоставена преди (напр. в хода на преговори) или по време на действието на договора за предоставяне на услугата.

Няма да се счита за поверителна информацията:

 • получена от трето лице, което не е поставило изрично ограничение за разпространението й;
 • която е била известна на страната на законно основание преди установяване на отношенията между страните;
 • която страната е установила независимо или е получила на законно основание от друг източник.

Всяка от страните се задължава:

 • да опазва поверителната информация на другата страна, като полага поне същата грижа, с която се отнася към собствената си поверителна информация;
 • да използва поверителната информация, която и е известна само за целите на установяване на отношения с другата страна или на установените отношения за предоставяне на услугата;
 • да предоставя поверителна информация на трети лица само след предварителното и изрично съгласие на страната, за която се отнася поверителната информация;
 • да ограничи достъпа на своите служители или други наети лица до поверителната информация на другата страна само доколкото такъв достъп е необходим за целите на установяване на отношения или на установените отношения за предоставяне на Услугата;

Ограниченията, поставени в този раздел не се прилагат за:

 • информация, която подлежи на разкриване на основание на нормативен акт или друг задължителен акт на компетентен държавен или надлежно оторизиран орган, включително на съд или арбитраж със съответната компетентност;
 • информация, чието разкриване пред съд или арбитраж със съответната компетентност е необходимо за защита на правата и законните интереси на страната, при спор между страните за неизпълнение на договора за предоставяне на Услугата от другата страна, за която се отнася информацията.

Страната, разкриваща информация при условията на предходната точка не е длъжна:

 • предварително да уведомява или да иска съгласието на насрещната страна за разкриване на информацията;
 • да уведоми насрещната страна за разкриването на информацията, когато за такова уведомление съществува ограничение в действащото законодателство.

Разпоредбите на този раздел се прилагат субсидиарно, доколкото не е установено друго в  Политиката за поверителност  и за данни, представляващи лични данни по смисъла на Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни.

Права и задължения на Contipso

Contipso се задължава да полага грижи, за да осигури на клиента възможност за ползване на услугата в рамките на абонаментния период. Въпреки това, Contipso не се задължава и не гарантира, че при определени с настоящите Общи условия случаи ще може да осигури достъп на клиента до клиентския му домейн и нормално ползване на Contipso LMS.
В рамките на това свое задължение, Contipso е длъжен да осигурява свързаност с интернет на собствените си сървъри, на които е инсталирана Contipso LMS, както и да поддържа клиентски домейн. Contipso не се задължава да осигури свързаност на оборудването на клиента с Интернет.
Когато са налице специфични за ползването на услугата технически или други изисквания към използваните от клиентите софтуерни или хардуерни системи, Contipso се задължава добросъвестно да публикува информация за тези изисквания на уебсайта или по собствена преценка по друг подходящ начин.
Contipso се задължава да отстранява за своя сметка и в разумен срок всички грешки (както са определени в раздел „Отговорност“ по-долу) в Contipso LMS, независимо дали са били налични към датата на сключване на договора за предоставяне на услугата или са възникнали впоследствие.
За съобразяване с изискванията за поверителност по тези Общи условия и Политиката за поверителност, Contipso се задължава да полага разумни усилия и мерки, за да осигури:

 • цялостност на информацията на клиента, като изискване данните, които въвежда и обработва клиента да не могат да бъдат променени/подменени по неоторизиран начин или от неоторизирани лица, в процеса на тяхното обработване и изискване да не се дава възможност за изменение и за неразрешени манипулации на функциите (на Contipso LMS) по обработване на данните;
 • поверителност на информацията, като изискване за неразкриване на информацията на неоторизирани лица в процеса на тяхното обработване;
 • наличност на информацията, като изискване за осигуряване на непрекъсната възможност за обработване на данните от оторизираните лица (потребителите) и за изпълнение на функциите на Contipso LMS за обработване или за бързото им възстановяване при необходимост.

Contipso предприема необходимите технически мерки, за да осигури, че данните, които се въвеждат, обработват и съхраняват от клиента при ползване на услугата са съхранявани по начин, който не позволява достъп до данните да се осъществи без оторизиран достъп до клиентския домейн.
При установяване на случай на неправомерен достъп до данните на клиента, осъществен от трето лице, Contipso се задължава незабавно да уведоми клиента за случая и за мерките които са предприети за запазване или възстановяване на поверителността на данните на клиента.
Contipso се задължава да оказва на клиента всички разумни усилия за установяване на обстоятелствата, при които е осъществен неправомерния достъп до данните, включително когато е необходимо да съдейства за защита на правата и законните интереси на клиента, засегнати от трети лица.
Contipso не се задължава, но по своя преценка може да поддържа информация за времето, по което е била извършена определена операция в Contipso LMS и за потребителя (съобразно данните от потребителския профил), който е извършил операцията. В такъв случай, създадената организация, обхвата и естеството на поддържаната информация е изцяло по преценка на Contipso и може да се използва само за прилагане на мерките за осигуряване поверителността на информацията.
При спазване на изискванията на Политиката за поверителност, за подобряване на качеството на предоставяната услуга, както и за разработване и представяне на нови функционалности на Contipso LMS, Contipso може да използва информацията, която клиентът е въвел, обработва или съхранява при ползване на услугата.
Contipso използва и въведените в Contipso LMS данни, представляващи клиентския профил и за съставяне на фактурата за периода, за който се използва услугата.
Contipso може да осъществява достъп и да използва данните и винаги, когато това е необходимо за установяване на неправомерен достъп и предприемане на съответните мерки за отстраняване на нарушението.
Contipso не поема задължение, включително при получено изрично искане на клиента, да осъществи достъп или по какъвто и да е друг начин да манипулира данни, които клиентът е въвел, обработва или съхранява при ползване на Услугата.
Contipso не се задължава да контролира, нито да поддържа функционалности за автоматичен преглед на операциите, които клиентът изпълнява при ползване на услугата от гледна точка на тяхното съответствие с тези Общи условия или тяхната законосъобразност.
Въпреки горното, без каквито и да е предварителни условия, Contipso има право да извърши проверка и ако установи неправомерни действия на клиента при ползване на услугата, включително нарушаващи права и законни интереси на трети лица, незабавно да спре достъпа на клиента до клиентския му домейн и/или да развали договора за предоставяне на услугата.
С приемане на тези Общи условия клиентът разбира и се съгласява, че Contipso има правото да решава кои действия на клиента представляват нарушение на настоящите Общи условия, да предприема съответните мерки за отстраняване на нарушението или да развали договора за предоставяне на Услугата, без да дължи каквото и да е обезщетение за това.
Contipso може да изпраща търговски съобщения до клиента, с които да представя собствени или на трети лица стоки или услуги. С приемането на Общите условия клиентът се съгласява да получава търговски съобщения от Contipso.
Contipso се задължава да поддържа e-mail support@contipso.com и да отговаря в разумен срок на запитвания на клиента относно възникнали проблеми при предоставяне на услугата, включително при функционирането на Contipso LMS.
По реда, предвиден в тези Общи условия, Contipso има право едностранно да изменя Общите условия, конфигурациите на услугата и ценовите им планове.
Горепосочените права и задължения на Contipso във връзка с предоставянето на Услугата не са описани изчерпателно. Отделни права или задължения на Contipso може да се съдържат и в други текстове на тези Общите условия.

Права и задължения на клиента

Клиентът се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и други документи с правно обвързващ характер, към които Общите условия препращат, доколкото съдържат условия за ползване на Услугата, като Политиката за поверителност .
Клиентът се задължава да спазва всички индивидуални (отправени до него) или общи (отправени до всички клиенти) указания на Contipso, които се отнасят до правилната работа с Contipso LMS, осигуряване на сигурността на достъпа до клиентски домейн и мерки за защита на данните на клиента;
Клиентът се задължава да използва Услугата добросъвестно, според предназначението на Contipso LMS, както е определено в настоящите Общи условия и за целите на собствената си дейност;
При използване на Услугата клиентът е длъжен да спазва императивните правни норми на действащото законодателство, Общите условие и добрите нрави, включително като не нарушава по какъвто и да е начин имуществени или неимуществени права или законни интереси на Contipso или на трети лица.
При използване на Услугата, клиентът е длъжен:

 • да не разпространява информация, представляваща търговска или служебна тайна или друга поверителна информация на Contipso или трети лица;
 • да не разпространява, съхранява, получава или предоставя достъп до информация от всякакво естество, чието притежание, ползване или разпространение е забранено от действащото законодателство, включително файлове или отделни фрагменти на файлове в нарушение на чужди авторски права или други права, свързани с интелектуална собственост;
 • да не използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, включително спам, които биха могли да затруднят ползването на Услугата от други клиенти или изобщо да нарушат целостта или нормалната работа на софтуерни или хардуерни системи на Contipso или на трети лица;

Клиентът е длъжен да поддържа актуални, пълни и верни данните в Contipso LMS, представляващи клиентския му профил.
Договорът за предоставяне на Услугата не предоставя на клиента правото да инсталира компютърната програма Contipso LMS на собствена или на трето лице хардуерна система, да я изпълнява по друг начин, освен посредством клиентски домейн, както и да копира, съхранява, предава на разстояние, превежда, преработва или по какъвто и да е друг начин да внася изменения в Contipso LMS, включително когато прецени, че това е необходимо за отстраняване на грешки.
Клиентът няма право да предприема каквито и да е действия или да оказва съдействие на трети лица за създаване на производни на Contipso LMS продукти.
В допълнение на горното клиентът няма право да извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни на Contipso LMS за създаване на собствени производни бази данни.
Освен ако не е уговорено изрично друго, клиентът е длъжен самостоятелно да извърши необходимите за собствената му търговска дейност и нормалната работа с Contipso LMS настройки, като се съобразява с наличните на Уебсайта общи указания или индивидуални указания на Contipso, за които е уведомен по реда на тези Общи условия.
Клиентът може да сваля информация, която въвежда и обработва чрез Contipso LMS, доколкото в Contipso LMS e предвидена функционалност да бъде сваляна от клиента и само информацията, за която е предвидена такава функционалност.
Към датата на приемане на Общите условия, Contipso LMS съдържа функционалности за сваляне на информация, чрез експорт в Excel (.XLS) файлов формат.
Информация, за която Contipso LMS не съдържа функционалност за сваляне, независимо от нейния вид, естество и начин на обработване чрез Contipso LMS, не може да бъде свалена, съхранявана и обработвана от клиента на негови собствени устройства, освен ако условията за предаване на такава информация бъдат изрично уговорени с Contipso.
Съобразно функционалностите на Contipso LMS и организацията на собствената си дейност, клиентът е длъжен (след първоначалния достъп до клиентския домейн, посредством средствата за осъществяване на достъпа, предоставени му от Contipso) самостоятелно:

 • да създава, предоставя и управлява, включително при необходимост да отнема или заличава, средствата за достъп (потребителски имена и пароли) до клиентския му домейн на потребителите, които от името на клиента ще осъществяват достъп до клиентския домейн и ще работят с Contipso LMS;
 • да присвоява на потребителите съответните роли в Contipso LMS, определящи обема на правата, които имат за работа с Contipso LMS.

Клиентът е длъжен да създаде в дейността си необходимата организация, за да бъдат използвани средствата (потребителски имена и пароли) за идентификация и удостоверяване на правото на достъп до клиентския домейн, само от съответните потребители, които имат право да осъществяват достъп и работа с Contipso LMS от името на клиента. Клиентът отговаря за всички действия, които са извършени при използване на потребителски имена и пароли за достъп до клиентския му домейн, които е създал и предоставил.
Клиентът е длъжен да уведомява незабавно по реда на тези Общи условия Contipso за всеки установен случай на нарушение на правилата за достъп до клиентския му домейн, независимо дали нарушението е извършено от надлежно оторизиран от него потребител или от трето лице.
Горепосочените права и задължения на клиента във връзка с ползването на Услугата не са описани изчерпателно. Отделни права или задължения на клиента може да се съдържат и в други текстове на тези Общите условия.

Отговорност

С приемане на настоящите Общи условия, клиентът декларира, че е запознат с функционалните възможности на Contipso LMS и ползването на Услугата ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Страните се съгласяват, че Contipso не отговаря за евентуални причинени на клиента вреди от всякакво естество, включително пропуснати ползи, произтичащи от ползването или невъзможността да се ползва Услугата, освен ако вредите са причинени от Contipso умишлено или поради груба небрежност.
По-специално, Contipso не носи отговорност спрямо клиента или трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на загуба, изтриване или изменение на информация, материали, документи, съобщения и изобщо данни от всякакво естество, независимо от причините, довели до настъпване на вредите.
Contipso не носи отговорност спрямо клиента и трети лица за вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие на използването на непълни, неточни или недостоверни данни, както и на електронни съобщения и друга информация, разменяни между клиента и трети лица посредством функционалности на Contipso LMS, независимо от причините, довели до настъпване на вредите.
С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че осъзнава възможността Contipso LMS да съдържа грешки и че няма да претендира каквито и да е обезщетения от Contipso за претърпени преки или косвени, имуществени или неимуществени вреди и пропуснати ползи, причинени от грешки в Contipso LMS, освен ако вредите са причинени от Contipso умишлено или поради груба небрежност.
За грешка в Contipso LMS ще се счита изцяло или частично неработеща функционалност.
С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че е уведомен и съгласен че съществува възможност за възникване на непредвидени обстоятелства, които могат да доведат до прекъсвания на достъпа му до клиентския домейн или използването на Contipso LMS, или по друг начин да причинят ограничаване или затрудняване на ползването на Услугата. Клиентът се съгласява, че в такива случаи няма да претендира каквито и да е обезщетения от Contipso за претърпени преки или косвени, имуществени или неимуществени вреди и пропуснати ползи.
По-специално, Contipso не носи отговорност за вреди от всякакво естество, причинени от непреодолима сила или случайно събитие и изобщо от обстоятелства, които са извън контрола на Contipso и не могат да бъдат предвидени или предотвратени. За избягване на съмнение, страните приемат и се съгласяват, че такива непредвидени обстоятелства, но не само, са прекъсване на електрозахранването, проблеми в глобалната (Интернет) мрежа, както и неправомерни действия не трети лица, причинили пряко или косвено прекъсване на достъпа на клиента до клиентския домейн.
Когато Contipso не може да осигури ползването на Услугата поради непреодолима сила, в подходящ срок и доколкото това е възможно, уведомява клиентите в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договорите за предоставяне на Услугата.
С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че е уведомен и се съгласява, че Contipso има право да спре достъпа до клиентски домейн или по друг начин да предприеме действия, които да възпрепятстват, да ограничат или да затруднят ползването на Услугата, при наличие на някое от следните условия:

 • действията са необходими за предотвратяване или отстраняване на вредни за качеството на Услугата последици от неблагоприятни събития, включително касаещи сигурността на достъпа на клиенти до клиентските домейни, работата с Contipso LMS или клиентски бази данни;
 • действията са необходими за отстраняване на грешки в Contipso LMS;
 • действията са необходими за проверка и въвеждане на нови функционалности или оптимизиране на съществуващите в Contipso LMS;
 • действията са необходими за проверка, техническа поддръжка, подобряване или оптимизиране на софтуерни или хардуерни системи и инфраструктура, собственост или използвани от Contipso (профилактика, която може да бъде с планиран или инцидентен характер).

Клиентът се съгласява, че в горепосочените случаи няма да претендира обезщетения от Contipso за претърпени имуществени или неимуществени вреди и пропуснати ползи, причинени от невъзможността, ограниченията или влошеното качество на предоставяната Услуга, при условие че Contipso е положил разумни усилия да ограничи периода, през който ползването на Услугата е невъзможно или затруднено. В такива случаи, Contipso предварително уведомява клиентите за предстоящото временно прекъсване на достъпа или евентуалните други затруднения при ползване на Услугата.
Contipso не носи отговорност за преки или косвени вреди от всякакво естество, причинени във връзка с използването или невъзможността да се използва Contipso LMS или да се осъществи достъп до клиентския домейн.
Contipso не носи отговорност в случаите, когато клиентът не може да използва в максимална степен капацитета на предоставяната Услуга по причини, зависещи от ползваното от клиента оборудване. По-специално, но не само, Contipso няма задължение да съдейства на клиента за оптимизиране на неговите софтуерни или хардуерни системи при работа и свързаност с Услугата.

С приемането на настоящите Общи условия клиентът декларира, че е уведомен и съгласен, че Contipso не е длъжен да преглежда, нито Contipso LMS съдържа каквито и да е функционалности за автоматичен преглед на данните и материалите от всякакво естество, които клиентът въвежда, обработва и съхранява чрез Contipso LMS, от гледна точка на законосъобразността на ползването, основание, пълнота, достоверност или целите, за които се обработват.
Въпреки горното, по своя инициатива или при сигнал от трето лице, Contipso има право да извърши проверка и да спре достъпа до клиентски домейн, да ограничи ползването на Услугата или достъпа до отделни категории данни, когато обработването на данните е в нарушение на тези Общи условия, императивни норми на действащото законодателство, добрите нрави или накърнява права и законни интереси на трети лица. В тези случаи Contipso не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от клиента или трети лица, настъпили вследствие спирането, прекратяването или ограничаването на достъпа.
Отговорността за законосъобразността, верността, пълнотата и съответствието с целите на отношенията, за които се въвеждат, обработват или съхраняват данни и материали чрез Contipso LMS, е на клиента. Contipso не носи отговорност спрямо клиента или трети лица за възникването, изпълнението и прекратяването на отношенията между клиента и трети лица, включително за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на такива отношения, когато по какъвто и да е начин ползването на Услугата е свързано с такива отношения. По-специално, без да се ограничава, това правило се отнася до отношения:

 • свързани с обработвани от клиента чрез Contipso LMS лични данни или
 • които клиентът е установил или относно които изпълнява операции, използвайки функционалности или модулите в Contipso LMS за интеграция с платформи за електронна търговия или на доставчици на спедиторски услуги.

Клиентът е длъжен да обезщети Contipso за всички вреди, причинени при ползване на Услугата, в нарушение на тези Общи условия или императивни норми на действащото законодателство. Клиентът е длъжен да обезщети Contipso и за вредите, причинени от действия на потребители, на които клиентът е предоставил средства и условия за достъп до клиентския домейн.
Клиентът е длъжен да обезщети Contipso за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително, но не само, за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на административно-наказателни производства, предявени срещу Contipso искове или платени обезщетения на трети лица, във връзка с ползване на Услугата от клиента в нарушение на императивни правни норми, добрите нрави или по начин, накърняващ права и законни интереси на трети лица.
Клиентът се задължава да обезщети Contipso за всички вреди, причинени при ползване на клиентския домейн и Contipso LMS от трети лица, на които клиентът (или потребители, действащи от негово име), в нарушение на настоящите Общи условия е предоставил идентификационни средства (потребителско име и парола) или е осигурил по друг начин условия за достъп до Contipso LMS.

Прекратяване на договора

Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът за предоставяне на Услугата се прекратява:

  • по взаимно съгласие между страните;
  • при изменения и допълнения на Общите условия от Contipso, с които клиентът не е съгласен;
  • при неплащане на дължимата от клиента цена за абонаментен период и изтичане на предвидените в Общите условия срокове, в които достъпът до клиентския домейн е спрян;

Прекратяването на договора за Услугата не освобождава клиента от задължения за плащане на цената на ползваната Услуга възникнали преди датата, на която достъпът до клиентския му домейн е бил спрян.
Когато страна по договора за Услугата не изпълни свое задължение по тези Общи условия по причина, за която отговаря, другата страна може да развали договора като даде на неизправната страна подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след изтичане на срока ще смята договора за развален. Срокът по тази точка не може да бъде по-кратък от три работни дни.
Contipso може да заяви, че разваля договора без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение, когато установи, че клиентът с действията си във връзка с предоставяната Услуга, клиентът е нарушил предвидените в тези Общи условия правила за поверителност или интелектуална собственост, забрана в приложимото законодателство или общоприети нравствени норми.
Освен в случаите когато договорът е развален, поради неизпълнение от страна на клиента Contipso, след прекратяване или разваляне на договора за предоставяне на Услугата, Contipso не съхранява данни, които клиентът е въвел и обработва чрез Contipso LMS и които се намират на сървър/и на Contipso, като незабавно ги унищожава по начин, който не позволява възстановяването им.
Contipso не се задължава и не носи каквато и да е отговорност за съхраняване на данните, които клиентът е въвел чрез Contipso LMS, след прекратяване или разваляне на договора за Услугата, независимо от основанието за прекратяване или разваляне на договора.
Когато договорът е развален, поради неизпълнение от страна на клиента, Contipso съхранява информацията, която клиентът е въвел чрез Contipso LMS и която се намира на сървър/и на Contipso към датата на развалянето, шестдесет дни след датата на развалянето на договора. След изтичане на този срок Contipso може да унищожи данните по начин, който не позволява възстановяването им.
В рамките на посочения шестдесет дневен срок, при условие, че клиентът е изпълнил всички свои задължения за плащане по договора, Contipso предоставя на клиента достъп до клиентския му домейн, за да може клиентът да свали данните, които е въвел чрез Contipso LMS и които се намират на сървър/и на Contipso към датата на развалянето на договора.
Такъв достъп се осигурява по изрично искане от клиента и само за един работен ден, който се уговаря между страните.
Правилото когато договорът е развален, поради неизпълнение от страна на клиента не се прилага относно информация, материали, документи, съобщения и изобщо данни от всякакво естество, чието притежание, ползване или разпространение е забранено от действащото законодателство, включително файлове или отделни фрагменти на файлове в нарушение на чужди авторски права или други права, свързани с интелектуална собственост. Такива данни, материали, документи или съобщения по собствена преценка Contipso може да заличи незабавно без да дължи каквото и да е обезщетение за това.
В случай на прекратяване или разваляне на договора за Услугата, доколкото това е допустимо съобразно императивните норми на приложимото законодателство, Contipso не носи отговорност за каквито и да е претърпени вреди и пропуснати ползи от клиента или трети лица, причинени или във връзка с прекратяване или разваляне на договора за Услугата. По-специално, но без с това да се ограничава, Contipso не носи отговорност за вреди от всякакво естество, включително пропуснати ползи, причинени от:

 • прекратения достъп до клиентския домейн;
 • прекратяване на ползването на Contipso LMS;
 • невъзможността на клиента да осъществи достъп и да ползва данните, които е въвел чрез Contipso LMS и се намират на сървър/и на Contipso;
 • унищожаване на данните по предходните точки, включително когато е получил искане за предаване или осигуряване на достъп до данните, но клиентът не е изпълнил задълженията си за плащане по договора.

Комуникация между Contipso и клиент

Кореспонденцията между страните във връзка с изпълнението, прекратяването или развалянето на договора за предоставяне на Услугата се извършва в писмена електронна форма и се води по електронна поща (e-mail), при спазване на следните условия:

  • изявленията на клиента са изходящи от e-mail адреса, посочен в клиентския му профил и са адресирани до следния e-mail адрес office@contipso.com на Contipso;
  • изявленията на Contipso са изходящи от следния e-mail адрес office@contipso.com и са адресирани до на e-mail адреса, посочен в клиентския профил;
  • изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Страните декларират, че изявленията, изходящи или входящи от/в e-mail адресите, посочени в предходната точка са направени/получени от лице, което представлява страната по договора и има право да ги направи/получи от името на съответната страна.
Изявленията по реда на предходната точка ще се считат за изпратени и получени съобразно правилата на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
За целите на тези Общи условия ще се счита, че адресатът е узнал за съдържанието на изявлението най-късно в първия работен ден, следващ деня на получаването му.
Страните се съгласяват, че получаването на съобщението, съдържащо съответното изявление, уведомление или друг електронен документ не е необходимо да бъде изрично потвърдено.
Всички съобщения изпратени от e-mail адресите, както са посочени/определени по-горе ще се считат за изпратени от името съответната страна.
Страните се съгласяват, че ако някоя от тях не поддържа валиден e-mail адрес или не е актуализирала своя e-mail адрес (а за Contipso и ако такъв няма посочен на Уебсайта), то изявлението, уведомлението или друг електронен документ, във връзка с договора за предоставяне на Услугата, ще се считат за получени от неизправната страна в деня на изпращането им от другата страна.
Всяка от страните, когато прецени за необходимо, може да отправи съобщение до насрещната страна с писмо с обратна разписка. Страните не са длъжни да комуникират по такъв начин, дори при условията по предходната точка.
Съобщения направени в устна форма, включително по телефон, следва да бъдат потвърдени в писмена електронна форма по реда на предходните точки. За дата на получаване на съобщението ще се счита датата, на която е получено съобщението за потвърждаване.
Клиентът се съгласява, че общи уведомления или указания за работа с Contipso LMS, адресирани до всички или до група от клиенти, могат да бъдат публикувани от Contipso по подходящ начин и на Уебсайта. В този случай за дата на получаване на уведомлението или указанието от клиента ще се счита датата на публикуването му на Уебсайта.

CONTIPSO MARKET

Определения

Използван термин

Значение

Автор

Физическо или юридическо лице, което е автор или собственик на всички права върху произведенията на автора, които той доставя на уебсайта за показване, прехвърляне или за продажба на купувачите.

Купувач

Регистриран потребител на уебсайта, който може да закупи права за използване на произведенията на участниците, представени на уебсайта.

Уебсайт

Contipso е уебсайт, който включва свързан хардуер, софтуер, бази данни, произведения на участниците, интерфейси, алгоритми, регистрирани потребители и техните данни

Произведение на автор

Векторна и растерна графика, Видео и аудио файлове, Шаблони за софтуер, Текстови файлове, Обучително съдържание

Краен продукт

Продуктът, получен чрез модифициране на творбите на автора, изискващ комбинация от умения и усилия.
а) за произведения на автора като шаблон на софтуера, крайният продукт е персонализирана реализация на този шаблон. Например: Ако произведението на автора е шаблон за курс за електронно обучение, крайният продукт се счита за курс за електронно обучение, изпълнен с всякаква информация и медийни файлове.
б) за други видове творби на автора, Крайният Продукт е произведение, което включва както произведенията на автора, така и други неща, така че да е по-голямо по обхват и по различен по характер от произведенията на автора. Например: ако произведенията на автора са графични, крайният продукт се счита за курс или брошура, която включва този характер.

Лицензионно споразумение на купувача

Всички произведения на нашите автори (снимки, векторни изображения, видео, аудио, готово обучително съдържание, софтуерни шаблони, др.) са обхванати от лицензионното споразумение на купувача. Ако вашият краен продукт включва произведенията на автора, които ще бъдат безплатни за крайния потребител или продадени не повече от веднъж, тогава стандартният лиценз е това, от което имате нужда. Ако вашият краен продукт е курс за електронно обучение, също се прилага стандартен лиценз. Разширен лиценз се изисква, ако Крайният Продукт ще бъде продаден повече от веднъж, подготвя се да бъде използван като част от външна рекламна кампания (билбордове, плакати флаери и др.) или като част от етикетирането и опаковането на продукта.

 

Стандартен лиценз

Разширен лиценз

Брой крайни продукти

1

Неограничено

Използване в безплатен краен продукт

Не
(с изключение на случаите, когато крайният продукт е e-курс)

Да

Използвайте, за да създадете краен продукт и да го Прехвърлите на клиента си срещу заплащане повече от веднъж

Не
(с изключение на случаите, когато крайният продукт е e-курс)

Да

Използване като част от учебната програма за корпоративна и образователна институция

Да

Да

Продукти или услуги при поискване (персонализирани електронни курсове, уебсайтове и други)

Да
(Един лиценз за всеки
продукт по заявка)

Да
(Един лиценз за неограничен
продукти по заявка)

Използвайте като част от Външна рекламна кампания

Не

Да

Използва се като част от етикетирането и опаковането на продукта

Не

Да

Препродажба в други магазини за съдържание, Stock банки и др., както и за използването в темплейти/шаблони

Не

Не

Използвайте за създаване на лога и търговски марки

Не

Не

Стандартен лиценз


Съществените аспекти на това споразумение

 1. Стандартният лиценз ви дава постоянен, неизключителен, световен лиценз за използване на произведенията на автора, които сте избрали. Прочетете текста на този лиценз за подробностите, които се отнасят до използването на творбите на автора.
 2. Имате право да използвате авторските творби, за да създадете един краен продукт за себе си или за един клиент. Крайният продукт може да бъде разпространяван безплатно или да бъде продаден не повече от веднъж.

Изключение: Можете да продадете крайния продукт неограничен брой пъти в случай, че вашият краен продукт е уеб-базиран (не CD) курс за електронно обучение.

Нещата, които можете да направите с творбите на автора:

 1. Можете да създадете един краен продукт за клиент и можете да прехвърлите този краен продукт на клиента си срещу заплащане не повече от веднъж. Този лиценз се прехвърля на клиента ви.
 2. Можете да направите произволен брой копия на единния краен продукт, стига Крайният продукт да се разпространява безплатно.
 3. Можете да променяте или манипулирате произведенията на автора. Можете да комбинирате авторските произведения с други файлове и да направите производна работа от него. Резултатите са предмет на условията на този лиценз. Можете да извършвате такива действия, докато крайният продукт, който създавате, е такъв, който отговаря на дефиницията на Крайния продукт посочена по-долу.

Например: Можете да лицензирате Шаблон за курс, да включите свои собствени изображения, да промените фона, оформлението на текста и т.н. и да го представите на аудиторията.
Нещата, които не можете да направите с творбите на автора

 1. Не можете да продавате крайния продукт повече от един път (с изключение на случаите, когато крайният продукт е курс за електронно обучение). Ако вие или вашият клиент искате да продадете крайния продукт, ще ви е необходим Разширен лиценз.
 2. Не можете да използвате авторските произведения за създаване на лога и търговски марки.
 3. Не можете да препродавате авторските произведения в други магазини за съдържание, Stock банки както и  да ги използвате за продажба в темплейти/шаблони  и др. Не можете да направите това с авторски произведения самостоятелно или в пакет с други файлове и дори да промените авторските произведения на автора. Не можете да препродавате или да предоставяте произведения на автора като такива или с повърхностни модификации. Тези действия не са разрешени, дори ако предоставянето е безплатно.

Например: не можете да лицензирате произведенията на автора и след това да ги направите налични на сайта си, за да могат потребителите да ги изтеглят.

 1. Не можете да използвате произведенията на автора във всяко приложение, което позволява на крайния потребител да персонализира дигитален или физически продукт според специфичните му нужди, като например приложение „при поискване“, „направено по поръчка“ или „изгради го сам“. Можете да използвате произведенията на автора по този начин само ако закупите отделен лиценз за всеки краен продукт, включващ творби на автора, създадени с помощта на приложението.

Примери за приложения „при поискване“, „направени по поръчка“ или „изградете сами“: строители на уебсайтове, „създаване на собствени“ приложения за слайдшоу и генератори на електронни картички. Ще ви е необходим един лиценз за всеки продукт, създаден от клиент, или се свържете с нас за допълнително обсъждане
Други лицензионни условия

 1. Можете да използвате произведенията на автора само за законни цели. Също така, ако произведенията на автора съдържат образ на човек, дори и ако произведенията на автора са издадени с Разрешение за снимане и публикуване на снимки (Освобождаване на фотомодела от права)от лицето, не можете да го използвате по начин, който създава фалшива идентичност, предполага лично одобрение на продукт от лицето или начин, който е клеветнически, нецензурен или унизителен, или във връзка с чувствителни теми.
 1. Този лиценз може да бъде прекратен, ако го нарушите. Ако това се случи, трябва да спрете да правите копия или да разпространявате крайния продукт, докато не премахнете творбите на автора от него.
 2. Авторът на творбите на автора запазва собствеността върху творбите на автора, но ви дава лиценз на база на тези условия. Този лиценз е между автора на произведения и вас. Contipso не е страна по този лиценз или този, който ви дава лиценз.

Определения


Използван термин

Значение

Произведение на автора

Векторна и растерна графика, Видео и аудио файлове, Шаблони за софтуер, Текстови файлове, Обучително съдържание

Краен продукт

Продуктът, получен чрез модифициране на творбите на автора, изискващ комбинация от умения и усилия.
а) за произведения на автора като шаблон на софтуера, крайният продукт е персонализирана реализация на този шаблон. Например: Ако произведението на автора е шаблон за курс за електронно обучение, крайният продукт се счита за курс за електронно обучение, изпълнен с всякаква информация и медийни файлове.
б) за други видове творби на автора, Крайният Продукт е произведение, което включва както произведенията на автора, така и други неща, така че да е по-голямо по обхват и по различен по характер от произведенията на автора. Например: ако произведенията на автора са графични, крайният продукт се счита за курс или брошура, която включва този характер.

Разширен лиценз


Съществените аспекти на това споразумение

 1. Разширеният лиценз ви дава постоянен, неизключителен, световен лиценз, за да използвате произведенията на автора, които сте избрали. Прочетете текста на този лиценз за подробностите, които се отнасят до използването на творбите на автора.
 2. Имате право да използвате произведенията на автора, за да създадете крайния продукт (и) за себе си или за вашия клиент (и) и крайният продукт (и) може да бъде продаден повече от веднъж.

Нещата, които можете да направите с творбите на автора

 1. Можете да създадете крайния продукт (и) за клиент (и), след което този лиценз се прехвърля от вас на вашия клиент (и).
 2. Вие сте свободни да продавате и да правите произволен брой копия от крайния продукт (и).
 3. Можете да използвате авторските творби като част от Външна рекламна кампания  или като част от етикетирането и опаковането на продукта.
 4. Можете да променяте, модифицирате или манипулирате авторските произведения. Можете да комбинирате авторските произведения с други файлове и да направите производна работа от него. Резултатите са предмет на условията на този лиценз. Можете да извършвате такива действия, стига крайният продукт (и), който създавате, да отговаря на дефиницията на крайния продукт.

Например: а) Можете да лицензирате Шаблон за курс, да добавите свои собствени изображения, текст и т.н. и да създадете свой собствен курс за електронно обучение.
                       б) Можете да лицензирате векторно изображение, да го манипулирате, да добавите свои графични елементи, за да създадете различни илюстрации
Нещата, които не можете да направите с творбите на автора

 1. Не можете да препродавате авторските произведения в други магазини за съдържание, Stock банки както и  да ги използвате за продажба в темплейти/шаблони  и др.. Не можете да направите това с авторски произведения самостоятелно или в пакет с други файлове и дори да промените авторските произведения на автора. Не можете да препродавате или да предоставяте произведения на автора като такива или с повърхностни модификации. Тези действия не са разрешени, дори ако предоставянето е безплатно.

Например: Не можете да лицензирате редица векторни изображения и да ги препродавате като векторен пакет.

 1. Не можете да използвате авторските произведения за създаване на лога и търговски марки.

Други лицензионни условия

 1. Можете да използвате произведенията на автора само за законни цели. Също така, ако произведенията на автора съдържат образ на човек, дори и ако произведенията на автора са издадени се Разрешение за снимане и публикуване на снимки (Освобождаване на фотомодела от права) от лицето, не можете да го използвате по начин, който създава фалшива идентичност, предполага лично одобрение на продукт от лицето или начин, който е клеветнически, нецензурен или унизителен, или във връзка с чувствителни теми.
 1. Този лиценз може да бъде прекратен, ако го нарушите. Ако това се случи, трябва да спрете да правите копия или да разпространявате крайния продукт, докато не премахнете творбите на автора от него.
 2. Авторът на творбите на автора запазва собствеността върху творбите на автора, но ви дава лиценз на база на тези условия. Този лиценз е между автора на произведения и вас. Contipso не е страна по този лиценз или този, който ви дава лиценз.

Определения


Използван термин

Значение

Произведение на автора

Векторна и растерна графика, Видео и аудио файлове, Шаблони за софтуер, Текстови файлове, Обучително съдържание

Краен продукт

Продуктът, получен чрез модифициране на творбите на автора, изискващ комбинация от умения и усилия.
а) за произведения на автора като шаблон на софтуера, крайният продукт е персонализирана реализация на този шаблон. Например: Ако произведението на автора е шаблон за курс за електронно обучение, крайният продукт се счита за курс за електронно обучение, изпълнен с всякаква информация и медийни файлове.
б) за други видове творби на автора, Крайният Продукт е произведение, което включва както произведенията на автора, така и други неща, така че да е по-голямо по обхват и по различен по характер от произведенията на автора. Например: ако произведенията на автора са графични, крайният продукт се счита за курс или брошура, която включва този характер.

Политика за възстановяване сума за купувачите

Contipso осигурява среда, в която Авторите предлагат (качват и описват) своите произведения и купувачите избират какъв продукт и под какъв лиценз да го закупят. Contipso не отговаря за съответствието на закупения продукт с представеното от Автора, но осигурява възможност в рамките на 14 календарни дни, купувача да представи възражения за несъответствие.

Информация за авторите


Тези правила очертават какво се очаква от вас като автор в Contipso market. Те осигуряват прозрачен подход към възстановяванията, като предоставят на вас и на вашите купувачи страхотно изживяване на платформата.
Като създател и собственик на вашите елементи, вие носите отговорност пред хората, които ги купуват. Тези правила се основават на законите за потребителите, които смятаме, че са най-добрата основа, която се прилага за сделките, които се случват в Contipso Market. Моля, имайте предвид, че в допълнение към тези правила, всяка страна има свои закони за възстановяване на средства и смятаме, че е добра идея да се запознаете с всички други приложими закони, където се намирате и къде се намира купувачът.
Ето случаите, в които очакваме да възстановите сумата за закупени ваши произведения, ако това е поискано от купувача
Елементът е "не както е описан"
Елементът е "не както е описан", ако е съществено различен от описанието на артикула или предварителен преглед, така че не забравяйте да го "кажете, както е", когато става въпрос за възможностите и функционалностите на вашите произведения. Ако се окаже, че продуктът не е "описан", вие сте длъжни да възстановите на купувачите заплатената сума сумата за този продукт.
Елементът не работи както трябва
Ако даден продукт не работи по начина, по който трябва и не може лесно да бъде фиксиран, вие сте длъжни да възстановите на купувачите заплатената за продукта сума. Това включва ситуации, в които вашият продукт има проблем, който би спрял купувачът да го купи, ако първоначално са знаели за проблема. Ако елементът може да бъде фиксиран, тогава трябва да го направите незабавно, чрез актуализиране на вашия артикул, в противен случай сте длъжни да възстановите купувачите на тази стока.
Елементът има уязвимост в сигурността
Ако даден продукт съдържа уязвимост в сигурността и не може лесно да бъде поправена, вие сте длъжни да възстановите на купувачите заплатената за продукта сума. Ако елементът може да бъде фиксиран, тогава трябва да го направите незабавно, като актуализирате елемента си. Ако елементът ви съдържа уязвимост, която не може да бъде поправена в подходяща времева рамка, вие сте длъжни да възстановите на купувачите на този елемент.
Когато възстановяването не е необходимо да се дава
Ако елементът Ви е съществено подобен на описанието и визуализацията и работи по начина, по който трябва, по принцип няма задължение за възстановяване в следните ситуации:

 • не го искат, след като са го изтеглили;
 • този елемент не отговаря на техните очаквания;
 • те просто променят мнението си;
 • по погрешка са купили нещо;
 • те нямат достатъчен опит за използване на продукта;
 • те искат добра воля;
 • вече не могат да получат достъп до елемента, защото той е бил премахнат (съветваме купувачите да изтеглят продукти веднага щом ги купят, за да избегнат тази ситуация).

Информация за купувачите


Тези правила очертават какво можете да очаквате от авторите на продуктите, които купувате.
Като създател и собственик на продуктите в Contipso Market, всеки автор носи отговорност пред вас за закупените от вас артикули. Тези правила се основават на законите за потребителите, които смятаме, че са най-добрата основа, която се прилага към сделките, които се случват на Contipso Market, така че вие като купувач имате опит и знаете какво да очаквате от всички автори. Моля, имайте предвид, че в допълнение към тези правила, всяка страна има свои закони, свързани с възстановяването на средства, и тези местни закони не са изключени, ако се отнасят за вас.
Ето случаите, в които очакваме от авторите да възстановят суми по дадена стока и свързани услуги, които сте закупили.
Елементът е "не както е описан"
Елементът е "не както е описан", ако е съществено различен от описанието на елемента или предварителен преглед, така че трябва да очаквате от автора да го "каже, както е", когато става въпрос за възможностите и функционалностите на продукта. Ако се окаже, че продуктът не е "описан", ще имате право на възстановяване.
Продуктът не работи както трябва
Ако даден продукт не работи по начина, по който трябва и не може лесно да се определи, имате право на възстановяване на сумата. Това включва ситуации, в които елементът има проблем, който би ви попречил да го закупите, ако първоначално сте знаели за проблема. Ако елементът може да бъде фиксиран, тогава авторът е длъжен да го направи незабавно чрез актуализиране на елемента, в противен случай имате право на възстановяване на тази стока.
Елементът има уязвимост в сигурността
Ако даден елемент съдържа уязвимост в сигурността и не може лесно да бъде поправена, имате право на възстановяване на сумата. Ако елементът може да бъде фиксиран, тогава авторът трябва да го направи незабавно, чрез актуализиране на елемента. Ако елементът ви съдържа уязвимост, която не може да бъде поправена от автора в срок до 7 дни, тогава имате право на възстановяване на сумата за този продукт.
Защо не може да бъде дадено възстановяване
Ако елементът е съществено подобен на описанието и визуализацията и работи по начина, по който трябва, по принцип няма задължение за възстановяване в следните ситуации:

 • не го желаете, след като сте го изтеглили;
 • този елемент не отговаря на вашите очаквания;
 • просто променяте мнението си;
 • купили сте си нещо по погрешка;
 • нямате достатъчно познания, за да използвате елемента;
 • искаш добра воля; или
 • вече нямате достъп до елемента, защото е бил премахнат (съветваме ви да изтеглите артикули веднага след като сте ги закупили, за да избегнете тази ситуация).

Описание на процеса по възстановяване

 1. Купувачът изпраща е-мейл на support@contipso.com в който описва номера на поръчката и номера на продукта в нея, който според него подлежи на възстановяване, както и описание на причината поради която изисква възстановяване.
 2. Contipso в срок до 72 часа уведомява по е-мейла въведен в платформата автора за постъпило искане за възстановяване на сума за закупен продукт, в който описва номера на поръчката и номера на продукта в нея, който според него подлежи на възстановяване, както и описание на причината, поради която изисква възстановяване.
 3. Авторът има 7 дни да коригира продукта и да уведоми Contipso на е-мейл на support@contipso.com за резултата от заявката на възстановяване на суми.
 4. В случай че авторът не уведоми Contipso за резултата от заявката за възстановяване на купувача или няма възможност да коригира продукта възстановения по т.3 ред, Contipso започва процедура по възстановява цялата сумата на купувача.
 5. В случай по т. 4 Contipso уведомява купувача за решението за възстановяване на сумата на покупката.
 6. Купувачът избира платежен метод, чрез който сумата на покупката да бъде възстановена и уведомява Contipso на support@contipso.com.
 7. В срок до 72 часа Contipso възстановява сумата на купувача.

Публично споразумение на автора

Ползи от сътрудничеството

 • Можете да зададете своя собствена цена за всеки качен от вас продукт
 • Продажби за стандартни и разширени лицензи
 • Няма изключителност (можете да продавате произведенията си на други Магазини за съдържание и Stock банки без ограничения)
 • Осигурен канал за продажби, чрез предлагане на продуктите в модула за разработка на електронно съдържание (Contipso Author) и системата за електронно обучение (Contipslo LMS)
 • Маркетинг на каталога с продукти
 • Пълна статистика за продажбите в личен акаунт

Общи разпоредби


Настоящото споразумение определя правоотношението между Автора и Contipso. Авторът назначава Contipso като агент, който разпространява и лицензира произведенията на авторите.
Contipso получава правото за възпроизвеждане, използване, публикуване, преиздаване, компресиране, препращане, публикуване, редактиране, създаване и продажба на печатни копия или копия създадени по друг начин на произведенията автора с цел маркетинг.
Купувачите получават правото за възпроизвеждане, използване, публикуване, преиздаване, компресиране, препращане, публикуване, излагане, публично показване и разпространение на произведенията на автора без права да ги продават на трети страни. Също така, в съответствие с условията на това Споразумение, Авторът предоставя правото и гарантира неизключителен, непрехвърляем, безкраен лиценз, като дава на Купувача правото да използва творбите на Автора по целия свят, в пълно съответствие с условията и условията на Лицензионното споразумение на купувача.

Права и задължения на страните:

 • Contipso полага всички разумни търговски мерки, за да защити творбите на автора от неправомерно изтегляне и разпространение;
 • Contipso има право да редактира информация и да коригира грешките в творбите на автора по собствена преценка;
 • Contipso решава дали творбите на автора отговарят на изискванията на уебсайта на Contipso Market;
 • Contipso има право да премахва, редактира, изтрива или блокира всяко текстово съобщение или произведения на автора, които са признати за нарушаващи настоящото споразумение или авторското право, правото на частна или интелектуална собственост или са признати като такива по каквато и да е друга причина. Авторът се съгласява с конфискацията на всички такси, платени за такива произведения на изкуството;
 • За да оптимизирате ресурсите на библиотеката на уебсайта, Contipso си запазва правото периодично да изтрива творби на участници, които не са били продавани дълго време, са били деактивирани или отхвърлени от модератора на уебсайта;
 • Contipso си запазва правото да използва поверителната информация на участниците, всички данни, програми, произведения на изкуството и т.н. и обещава да гарантира защитата на поверителната информация в съответствие с Политиката за поверителност на уебсайта. Авторът е отговорен за цялата информация, която предоставя на Contipso;
 • Contipso има право да използва творбите на автора за търговски и промоционални цели на уебсайта. Авторът е съгласен, че когато произведенията му се използват за тези цели, таксата не се заплаща;
 • Contipso, неговите собственици и служители не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени или последващи щети, произтичащи от умишлени или случайни действия във връзка с използването или невъзможността за използване на представените на Уебсайта произведения на изкуството, неизправност от какъвто и да е вид или прекратяване на уебсайта; и като следствие загуба на търговска информация, печалба или други финансови загуби от името на Автора или Купувача;
 • Авторът разбира и приема, че това Споразумение между Автор и Contipso му забранява да качва художествени произведения, които нарушават авторски права, права на интелектуална собственост, права върху търговска марка, и каквито и да е други права на собственост;
 • Изтриването на творбите на автора от уебсайта се извършва или от автора, или от модератор на Contipso при поискване от страна на автора;
 • Авторът може да публикува произведенията си на всякакви други магазини за съдържание или Stock банки, без ограничения.

Гаранции и декларации


Приемайки условията и условията на това Споразумение, Авторът гарантира и декларира:

 • Авторът има необходимите права да сключи това Споразумение и е автор или собственик на всички необходими авторски права и права върху интелектуалната собственост върху произведенията на автора и върху всички негови елементи.
 • Авторът може да предостави лицензионни права за произведенията.
 • Произведенията на Автора съдържат пълна, адекватна и необходима подкрепяща информация за ефективните продажби на Уебсайта, подкрепящата информация е пълна, точна и не съдържа неверни, неподходящи или противоречиви мета-данни, не съдържа подкрепяща информация, която нарушава авторските права и всички други сродни права;
 • Че притежава Разрешение за снимане и публикуване на снимки (Освобождаване на фотомодела от права) за произведенията качени за продажба от автора, изобразяващи хора и/или частна собственост, които Доставчикът доставя на Уебсайта, (Бланка на разрешението за снимане и публикуване на снимки може да изтеглите от тук –на Български | на Английски);
 • Произведенията на авторите, предоставени на уебсайта, са оригиналното произведение на автора;
 • Произведенията на Автора не са използвани и няма да бъдат използвани от Автора за създаване на лога и търговски марки;
 • Произведенията на авторите не съдържат никакви механизми или средства за защита, които да възпрепятстват използването или копирането на творбите на авторите в случаите, разрешени от настоящото споразумение или лицензионното споразумение на купувача;
 • Произведенията на автора не съдържат вредни програмни кодове, вируси, не съдържат други механизми и устройства, които могат да изтриват, променят, нарушават произведенията или уебсайта на автора, или да причиняват щети на оборудването, компютърните системи, те не съдържат нищо, засягащо наличността или възможността за използване на произведения на автора или уебсайта;

Възнаграждение на автора

 • Автора сам определя желаната цена за всяко от качените от него произведения, вариации на произведения (различни размери или формати). Цената се въвежда в Евро без ДДС, като в публичната част цената се визуализира и избраната от обучаемия валута. Плащанията се извършват в български лев (BGN);
 • Авторът сам избира лицензите, под които да се продават неговите произведения и съответно определя желаната цена;
 • Авторът може да определя, активира и деактивира ръчно промоционални цени;
 • Върху цената на произведението, определена от Автора, Contipso автоматично добавя комисионна в размер на максимум 30%.
 • Contipso има право да определя и променя по своя преценка добавяната комисионна за всяко отделно произведение качено от Автора;
 • Върху сбора на определената от автора цена и добавената комисионна на Contipso в Уебсайта, в зависимост от държавата и типа на купувача се начислява или не съответното ДДС. Ако потребител закупи дигитално съдържание в държава, която изисква Contipso да превежда национални, държавни или местни продажби или да начислява данъци, данъци върху добавената стойност (ДДС) или други подобни данъци върху транзакциите („Данъци върху транзакциите“), съгласно приложимото законодателство, ние ще събираме и предаваме тези данъци върху транзакциите на компетентните данъчни органи за тези продажби;
 • Авторът може да определи цената на своите произведения, включително нулева стойност на произведението (безплатно разпространение);
 • За всяка реализирана продажба на произведение в профила на Автора се натрупва определената от него сума. Сумата е достъпна за изтегляне след изминаването на период от 14 календарни дни, в които всеки купувач може да предяви претенции за несъответствие между описанието на предложения и получения продукт.
 • Изплащането на натрупаната сума се извършва по заявка на Автора;
 • Ако автора е юридическо лице, при подаването на заявката е необходимо да прикачи фактура за заявената сума;
 • За всяка заявена за изтегляне сума от физическо лице Contipso събира авансов авторски данък съгласно чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ
 • Таксата на автора за произведения на изкуството, продадени на купувача по време на преходен период от тридесет (30) дни, в случай на прекратяване на този договор, се изплаща на автора в пълно съответствие с настоящото споразумение;
 • Contipso извършва всички плащания на автори в български лева (BGN), независимо от валутата, в която е извършена продажбата. Вашият отчет за приходите ще показва продажната цена в евро и лева и преведената сума на приходите (в български лева).
 • Таксите за транзакция зависят от избрания метод за изплащане, и се поемат от Автора, чрез приспадане от дължимата към автора сума.
 • Трябва също така да предоставите всяка идентифицираща информация или данъчна документация, необходима за изплащане на дължимите суми, и се съгласявате, че ние имаме право да удържаме подходящи данъци от вашите продажби. Ние си запазваме правото да удържаме плащания или да налагаме други неустойки, ако не получим правилна идентифицираща информация или данъчна документация от вас. Вие разбирате и се съгласявате, че в крайна сметка сте отговорни за всички данъци върху доходите си.
 • Плащането ще бъде извършено в рамките на 10 дни след подаване на заявка за изтегляне на средства от автора, чрез профила ви в системата.
 • Ние си запазваме правото да не изплащаме средства в случай на установени измами, нарушения на правата върху интелектуалната собственост или други нарушения на закона.

Прекратяване на Споразумението


Настоящото споразумение е валидно до прекратяването му.
Прекратяване на споразумението по инициатива на Автора:
Авторът има правото и възможността да прекрати настоящото споразумение, като по всяко време може да изтрие качените произведения. Копия на произведенията остават достъпни за закупилите ги потребители в техните профили в contipso.com
Прекратяване на споразумението по инициатива на Contipso:
Ако авторът е заподозрян в измамни действия или нарушения на правилата и условията на Раздел “Правата и задълженията на страните” и “Гаранции и декларации”, Contipso има право да прекрати едностранно споразумението и да прекрати сътрудничеството със автора. В този случай всички творби на автора  ще бъдат изтрити от уебсайта, сметката на автора ще бъде блокирана, натрупаните в акаунта пари от Contipso Market ще бъдат конфискувани, авторът ще бъде уведомен за това по електронната поща.
Авторът разбира и приема отговорността и рисковете от какъвто и да е вид, произтичащи от използването на Сайта от Автора.
С приемането на това Споразумение, Авторът потвърждава, че е прочел това Споразумение и разбира неговите разпоредби и е имал възможността да получи независим правен съвет. Авторът се съгласява да предостави на Купувача неговите/нейните произведение (я) неизключителен, непрехвърляем, безкраен, лиценз, разрешаващ използването на произведения на изкуството по целия свят, в пълно съответствие с правилата и условията на лиценза на купувача Споразумение, без право на подлицензия и прехвърлянето му на трети страни, което позволява да се използва, променя, променя изцяло или частично съдържание на произведението за създаването на всеки краен продукт в рамките на разрешената употреба, но не предоставя авторски права на произведения на изкуството и/или права на интелектуална собственост. Авторът е съгласен с условията на настоящото споразумение.

Изисквания към произведенията на авторите

Изображения


Типове продукти
Снимка, Векторна графика, Икони и Персонажи

Технически изисквания

 • Изискванията за максимален размер на файловете, минимален размер в мегапиксели, файлови формати са различни за различните типове произведения от Вид „Изображения“. Конкретните изисквания са детайлно описани при качването на произведението.
 • Растерните изображения  изображението не трябва да съдържа шум, прах и драскотини, хроматични аберации при 100% увеличение.
 • В описанието на произведенията, които представляват на векторни изображения е необходимо правилно да бъдат отразени програмата, с която може да се редактира файла и минималната и максималната версия.
 • Визуализацията на векторните изображенията, използвана за показване в резултата от търсене и филтриране трябва да е във формат JPEG, което съответства на векторната версия и с минимален размер 730x456 пиксела. Допуска се за по големи пакети да бъдат представени до 5 допълнително подкрепящи изображения. С цел по добра визуализация на продукта за продажба се допуска визуализация, чрез колаж, който да позволи в по-висока степен на детайлност и изчерпателност да представи продукта.
 • Трябва да се избягват непреднамереното замъгляване, екстремни ъгли или криви, следи от компресиране на JPEG и шум на изображението - също като всеки вид вграден текст, по-специално времеви печати, подписи и лога.

Правни изисквания:

 • Вие сте този, който трябва да бъде автор на произведението и всички негови компоненти
 • Изображенията не трябва да съдържат лога или търговски марки
 • Ако изображението изобразява истинско лице, трябва да разполагате с Разрешение за снимане и публикуване на снимки (Освобождаване на фотомодела от права)
 • Изображенията не трябва да съдържат сгради, продукти или места, защитени с право на интелектуална собственост (в случай, че са изобразени реални съществуващи обекти)
 • Всички изображения трябва да отговарят на етичните стандарти на Contipso

Търговски, артистични, тематични изисквания:

 • Трябва да се качат само изображения с оригинален размер.
 • Не трябва да увеличавате размера на изображението с помощта на специален софтуер, за изображение с малък размер, за да удовлетворите техническите изисквания;
 • Също така няма нужда от намаляване на размера на изображението, освен ако не е необходимо за попадане в по-ниска ценова категория.
 • Изображенията трябва да имат правилна експозиция, обектът трябва да е на фокус.
 • Векторите изображения трябва да бъдат креативни и детайлни (прости изображения с липса на креативни детайли ще бъдат отхвърлени от модератора на уебсайта).
 • Векторното изображение не трябва да съдържа авторски шрифтове.
 • Векторното изображение не трябва да бъде векторизирано от готови материал или рисунка с помощта на специален софтуер (векторните елементи трябва да се изработват ръчно, вие сте този, който трябва да бъде автор на векторните материали, можем да ви помолим да предоставите оригиналните материали, за да докажете, че сте техен автор).

Видео


Типове продукти
Ситуационно видео, Обучително видео, Видео персонажи, Видео елементи

Технически изисквания

 • Изискванията за максимален размер на файловете, разделителна способност и файлови формати са различни за различните типове произведения от Вид „Видео“. Конкретните изисквания са детайлно описани при качването на произведението.
 • Всяко публикувано видео ще бъде защитено автоматично след изпращане за публикуване с насложен воден знак.
 • За видеоматериали от тип Обучително видео е необходимо да подготвите и представите видео извадка или визуализационни изображения, които в максимална степен да представят предлагания продукт.

Правни изисквания:

 • Вие сте този, който трябва да бъде автор на произведението и всички негови компоненти
 • Видео материалите не трябва да съдържат лога или търговски марки
 • Ако видеото изобразява истинско лице, трябва да разполагате с Разрешение за снимане и публикуване на снимки (Освобождаване на фотомодела от права)
 • Видеото не трябва да съдържат сгради, продукти или места, защитени с право на интелектуална собственост (в случай, че са изобразени реални съществуващи обекти)
 • Всички видео произведения трябва да отговарят на етичните стандарти на Contipso

Търговски, артистични, тематични изисквания:

 • Ще бъдат приемани за публикуване кадри със силна композиция, която е добре осветена и правилно изложена.
 • Ще бъдат приемани за публикуване кадри с очевидни и полезни теми, които могат да се харесат на широк кръг потенциални потребители.
 • Ще бъдат приемани за публикуване кадри, които включват движещи се обекти.
 • Ще бъдат приемани за публикуване кадри, които са възможно най-близо до оригинала. Когато е необходимо, можете да извършите основна корекция на цветовете и корекция на изображението.
 • Ще бъдат приемани за публикуване кадри, които са били редактирани и премахват рязкото движение на камерата, започват в началото или в края на заснемането.
 • Няма да бъдат приемани за публикуване кадри, които са слабо съставени или не са създадени по професионален начин (осветление, избор на обекти, дълбочина на полето, експозиция и т.н.).
 • Няма да бъдат приемани за публикуване кадри от ръка, които имат нестабилно движение на камерата, вибрации или трептене, което не добавя стойност към снимката.
 • Няма да бъдат приемани за публикуване кадри, които съдържат малко или никакво движение. Когато снимате статична среда
 • Няма да бъдат приемани за публикуване кадри, съдържащи звук, който не добавя стойност към файла. Например, кадри, направени в парка, могат да съдържат общ звук от фона, но ако двама души се окажат близки и техният разговор се чува, звукът не е полезен и това трябва да се премахне от файла.
 • Няма да бъдат приемани за публикуване кадри, които имат видими артефакти за компресия като шум или пикселизация.

Аудио


Типове продукти
Звук, Мелодия, Песен, Фон, Обучително аудио

Технически изисквания

 • Изискванията за максимален размер на файловете, файлови формати са различни за различните типове произведения от Вид „Аудио“. Конкретните изисквания са детайлно описани при качването на произведението.
 • За аудиоматериали от тип Обучително аудио е необходимо да подготвите и представите аудио извадка, която в максимална степен да представят предлагания продукт.
 • Визуализацията на аудио произведенията, използвана за показване в резултата от търсене и филтриране трябва да е във формат JPEG, с минимален размер 730x456 пиксела. Визуализацията е илюстративна и служи за по-нагледно представяне на съдържанието на вашето произведения при показване на продукта при търсене.

Правни изисквания:

 • Вие сте този, който трябва да бъде автор на произведението и всички негови компоненти
 • Всички аудио произведения трябва да отговарят на етичните стандарти на Contipso

Текст


Типове продукти
Статия, Книга, Учебник, Сценарий, Игра, Упражнение, Казус, Въпросник, Презентация, Обучение, Чек лист, Тест

Технически изисквания

 • Изискванията за максимален размер на файловете, файлови формати са различни за различните типове произведения от Вид „Текст“. Конкретните изисквания са детайлно описани при качването на произведението.
 • Визуализацията на произведенията, използвана за показване в резултата от търсене и филтриране трябва да е във формат JPEG и с минимален размер минимум 730x456 пиксела. С цел по добра визуализация на продукта за продажба се допуска представяне, чрез колаж, който да позволи в по-висока степен на детайлност и изчерпателност да представи произведението. Може да публикувате до 5 демонстриращи съдържанието изображения или видеоматериали.

Правни изисквания:

 • Вие сте този, който трябва да бъде автор на произведението и всички негови компоненти
 • Всички произведения трябва да отговарят на етичните стандарти на Contipso

Курсове и елементи


Произведенията от тази тип представляват интерактивно обучително съдържание разработено със специализиран софтуер.
Типове продукти
Урок, Курс, Модул, Интерактивен елемент, Игра

Технически изисквания

 • Изискванията за максимален размер на файловете, файлови формати са различни за различните типове произведения от Вид „Курсове и елементи“. Конкретните изисквания са детайлно описани при качването на произведението.
 • Визуализацията на произведенията, използвана за показване в резултата от търсене и филтриране трябва да е във формат JPEG и с минимален размер минимум 730x456 пиксела. С цел по добра визуализация на продукта за продажба се допуска представяне, чрез колаж, който да позволи в по-висока степен на детайлност и изчерпателност да представи произведението. Може да публикувате до 5 демонстриращи съдържанието изображения или видеоматериали.

Правни изисквания:

 • Вие сте този, който трябва да бъде автор на произведението и всички негови компоненти
 • Всички произведения трябва да отговарят на етичните стандарти на Contipso

Шаблони


Произведенията от тази тип представляват шаблони за интерактивно съдържание разработено със специализиран софтуер.
Типове продукти
Шаблон за презентация, Шаблон за курс, Шаблон за видео, Интерактивен елемент

Технически изисквания

 • Изискванията за максимален размер на файловете, файлови формати са различни за различните типове произведения от Вид „Шаблони“. Конкретните изисквания са детайлно описани при качването на произведението.
 • Визуализацията на произведенията, използвана за показване в резултата от търсене и филтриране трябва да е във формат JPEG и с минимален размер минимум 730x456 пиксела. С цел по добра визуализация на продукта за продажба се допуска представяне, чрез колаж, който да позволи в по-висока степен на детайлност и изчерпателност да представи произведението. Може да публикувате до 5 демонстриращи съдържанието изображения или видеоматериали.

Правни изисквания:

 • Вие сте този, който трябва да бъде автор на произведението и всички негови компоненти
 • Всички произведения трябва да отговарят на етичните стандарти на Contipso

Етични стандарти на Contipso

Не приемаме:

 • файлове, изобразяващи сцени на насилие;
 • файлове с нецензурно, порнографско, обидно съдържание;
 • файлове, изобразяващи лога, търговски марки, търговски наименования;
 • файлове, съдържащи изображения на обекти, които са защитени от патенти, авторски права или права на интелектуална собственост, произведения на съвременното изкуство;
 • файлове, изобразяващи елементи на дизайн, защитени с авторско право;
 • файлове, базирани на архивни изображения, илюстрации, списания, репродукции и др .;
 • файлове, съдържащи изображения на документи, посочващи лични данни, скрийнсейвъри, компютърни екрани, актуални карти;
 • досиета, илюстриращи елементи на военни награди, военно имущество, символи и атрибути на държавната власт, държавна собственост.

Публикуване на произведения

 1. След регистрация в платформата имате непосредствена възможност да добавите продукт от всеки вид и тип.
 2. Различните типове продукти позволяват публикуване на повече от една разновидност на продукта или публикуване в различен формат (Видове Изображения, Видео и Аудио), което ви позволява да определите различна цена за всяка от разновидностите.  Пример: Изображенията с различна големина, могат да бъдат публикувани в ценови пакети S, M, L, XL и MAX.
 3. Всички произведение се публикуват по подразбиране под Стандартен лиценз.
 4. За всяко произведение може да изберете и публикуване под Разширен лиценз, като имате възможност в проценти да зададете увеличение на цената, спрямо посочената цена за Стандартен лиценз. Вие избирате дали да прилагате Разширен лиценз.
 5. След като сте готови с качването на произведението го изпращате за публикуване.
 6. Служител на Contipso преглежда произведението за съответствие с общите условия и в рамките на 24 часа го публикува или ви уведомява в системата за причините за непубликуване.
 7. Имате възможност във всеки момент да редактирате или спирате от продажба произведения. Всяка редакция или повторно пускане в продажба преминава през процедура на одобрение по т. 6.

Публикуване на обяви и кандидатстване с оферти

Contipso дава възможност на потребителите, които не са успели да намерят продукт в магазина да публикуват обява за изпълнение, като определят в детайли изискванията към обхват и цена на разработката.
Заявител има възможност да създава неограничен брой обяви за изпълнение в Contipso Market. Обявите се разделят на два основни типа – с или без критерии за оценка:

 1. Обява без критерии за оценка – Заявителя описва в свободен текст изискванията към кандидатите и в последствие избира по-своя преценка най подходящия от тях;
 1. Обява с критерии за оценка – при този тип обява заявителя има възможност да определи отделни критерии за оценка – цена, срок за изработка, опит на кандидата или др., като дефинира точките, които могат да бъдат получени при различните степени на съответствие за всеки отделен кандидат-изпълнител за всеки критерии. Системата автоматично създава класиране, като заявителят избира по своя преценка изпълнителя.

Важно: Contipso предоставя безвъзмездно инфраструктура за комуникация между възложители и изпълнители, като по никакъв начин не гарантира, реферира или разрешава спорове между възложители или изпълнители!

Обновяване на условията и връзка с Contipso

Тези Общи условия, включително конфигурациите на предлаганите услуги на отделните модул от инфраструктурата на Contipso и ценовите им планове, както и други документи с правно обвързващ характер, към които Общите условия препращат, като Политиката за поверителност и могат да бъдат едностранно изменяни от Contipso.
Измененията се публикуват на Уебсайта, а когато представляват изменения или допълнения на конфигурации на Услугата или ценови планове, които се отнасят до клиенти, с които вече са установени отношения по повод на Услугата, Contipso изпраща и уведомление до съответните клиенти актуалните в техните клиентски профили е-мейл адреси.
Измененията влизат в сила незабавно след датата на публикуването им на Уебсайта, независимо дали се отнасят до лица, които ползват единствено публичното съдържание на Уебсайта или до клиенти.
В едноседмичен срок след датата, на която са публикувани измененията или е изпратено уведомлението, всеки клиент, който не е съгласен с промените, може да изрично да заяви, че ги отхвърля. Такова изявление ще се счита за изявление на клиента, че занапред не желае да ползва Услугата и за прекратяване на договора за предоставяне на Услугата. В такъв случай договорът за предоставяне на Услугата ще се прекрати в края на абонаментния период, в който е отправено заявлението. След изтичане на този абонаментен период (прекратяване на договора) Contipso може незабавно да заличи клиентския домейн и да унищожи безвъзвратно данните, които клиентът е въвел и обработвал чрез Contipso LMS.
За периода от датата на влизане в сила на измененията на Общите условия до прекратяване на договора за Услугата клиентът дължи съответното възнаграждение за ползване на Услугата, каквото дължи до датата на влизане в сила на измененията на Общите условия.
Клиент, който в едноседмичния срок не заяви, че отхвърля промените, се счита, че се е запознал с тях и ги приема безусловно.
По реда на този раздел не могат да бъдат изменени изрично уговорени между клиент и Contipso условия за предоставяне на Услугата, които са различни от тези Общи условия или от публикуваните конфигурации на Услугата, или ценови планове.
Настоящите общи условия са последно обновени на 22.04.2020
Най-добрият начин да се свържете с нас е да се свържете с нашия екип за поддръжка. Ще се радваме да отговорим на вашите въпроси.

Горе