Визия
Визия

Визия

Представяме си свят, в който хората свободно споделят знания и умения, даващи възможности за творчество и развитие по забавен и щадящ времето начин.

Нашата мисия

Създаваме, поддържаме и развиваме гъвкава среда и широк набор от интуитивни инструменти, чрез които хората изграждат, разпространяват и печелят от споделените знания и умения.

Какво правим?

Контипсо ООД е създател на комплексната уеб базирана Software as a Service (SAAS) платформа CONTIPSO LEARNING. Тази платформа осигурява среда за взаимодействие между обучители и обучаеми.

Основната цел е създаване, предоставяне, потребяване и възприемане на учебно съдържание по възможно най-щадящия времето на потребителите начин.

logo at
Инструмент за изграждане на интерактивно мултимедийно обучително съдържание, който в максимална степен да улеснява авторите и разработчиците на онлайн курсове.
lms
Система за електронно обучение, проектирана и разработена, за да направи обучителния процес онлайн максимално приятен и близък до присъственото обучение.
logo catalog
Място, в което срещаме хората, които желаят да предоставят своите знания с тези които искат да се развиват непрекъснато в контекста на ученето през целия живот.
logo market
Специализиран магазин за елементи и шаблони, за бързо и атрактивно изграждане на онлайн курсове.
logo portfolio
Система за бързо и лесно създаване на портфолиа на потребителите участващи в процеса на осигуряване на електронното обучение Място, в което се натрупват всички ваши резултати при използването на Contipso Learning.
logo magazine
Електронно списание за актуални теми свързани с образованието и обучението и в частност теми в областта на електронното и дистанционно обучение.

Историята на екипа започна през 2006 г. Тогава основателите на Контипсо формираха интердисциплинарен екип за първия общ проект в областта на електронното обучение в ютилити сектора. Тогава всички работеха в различни фирми, но в името на задоволяване на специфичните клиентски потребности обединиха своята експертиза. Проектът приключи успешно, не само като техническо изпълнение, но и като приятелски взаимоотношения. В годините след това този смесен екип изпълни десетки проекти като внедряване на различни типове системи за управление на електронно обучение и създаване на съдържание за целите на дистанционното преподаване.

При изпълнението на разнообразни и сложни проекти за университети, учебни центрове, големи бизнес клиенти и трениг организации екипът преодоляваше редица трудности и ограничения на наличните готови софтуери. Той трябваше да отговори на специфични потребности, включително и чрез програмиране на допълнителни модули и интеграцията с други използвани от организациите софтуери като ERP системи, счетоводни програми и системи за управление на човешките ресурси. Този деветгодишен опит натрупа голяма експертиза, увереност в способностите и ясна представа за специфичните потребности на различните категории клиенти и ограниченията на наличните готови решения.

Членовете на екипа споделяха с удоволствие придобития практически опит. Тодор Миндиликов проведе редица тренинги в областта на създаването и разпространяването на електронни обучения в Барселона, Мадрид, Талин, София и Истанбул на групи от директори на училища и преподаватели по ИКТ. Ивайло Благоев изнесе три международни доклада в Русе, Рим и Палма де Майорка на теми свързани системи за електронно обучение.

Лазар Иванов подготви над 15 електронни обучения за различни категории участници.

Борислав Благоев проектира и изпълни допълнителен модул „HR обучително досие“ с редица функционалности, обслужващи участието и отчетността на дистанционните обучения.

Събраните опит, знания и структурирани познания доведоха до бизнес идеята да се създаде цялостна екосистема, която да интегрира в себе си всичко необходимо за създаване, разпространение, провеждане и отчитане на широка палитра от дейности в областта на дистанционното електронно обучение.

В изпълнение на тази идея през 2015 г. бе създадено и регистрирано дружеството Контипсо.

Основатели

Ивайло Благоев
Ивайло Благоев
38 г.
Магистър по телекомуникации и докторант в Институт по информационни технологии към Българска академия на науките, повече от 15 г. управленски и експертен опит в областта на електронното обучение с успешно реализирани проекти за бизнес компании, тренинг академии, университети, колежи, центрове за професионално обучение и училища. Съосновател и управител на ПАРАДОКС ИНТЕРАКТИВ ООД, а от 2019 г. управител и на Контипсо ООД.
Тодор Миндиликов
Тодор Миндиликов
54 г.
Магистър по психология и администрация и управление със специалност „Човешки ресурси”. Работил е в няколко консултантски компании и е бил Изпълнителен директор на БАУРЧР и член на Управителния съвет. От 2006 г. работи като консултант в областта на електронното обучение, като до този момент има реализирани повече от 20 успешни проекта за развитие на електронните системи за управление на знания в различни по големина бизнес структури и обучителни организации. Основател и управител на КОНТИПСО ООД.
Борислав Благоев
Борислав Благоев
33 г.
Eксперт по електронно обучение, програмист и технически директор с повече от 10 г. опит в областта на електронното обучение с успешно реализирани проекти за бизнес компании, тренинг академии, университети, колежи, центрове за професионално обучение и училища. Съосновател на ПАРАДОКС ИНТЕРАКТИВ ООД и МУЛТИТРЕЙН ООД
Лазар Иванов
Лазар Иванов
34 г.
Експерт по електронно обучение, уеб дизайнер и административен директор с повече от 10 г. опит в областта на електронното обучение с успешно реализирани проекти за бизнес компании, тренинг академии, университети, колежи, центрове за професионално обучение и училища. Съосновател и управител на МУЛТИТРЕЙН ООД. Съосновател на ПАРАДОКС ИНТЕРАКТИВ ООД.

Екипът събра целия свой опит и различни гледни точки и разработи идеен проект за онлайн обучителна екосистема без аналог в световната практика. В контекста на оперативната програма по иновации и конкурентоспособност, екипът проведе внимателен анализ на тридесет и две водещи платформи за управление на електронни обучения и генерира иновативен проект, който бе признат от вътрешни и външни експерти като световна иновация и бе оценен с максималната оценка.

Проектът „Създаване на иновативна трикомпонентна, мултиезична, уеб базирана хибридна платформа за разработка, експлоатиране и дистрибуция на интерактивно електронно обучително съдържание и предоставяне на нови услуги в сферата на електронното обучение и управлението на знанията.“, бе подсигурен с 420 871 лева (европейско, национално и собствено финансирана) и стартира на 31.07.2017 г.

На 12.08.2019 г. проектът приключи успешно и без забележки. Той бе предложен като добра практика при изпълнение на проекти по приоритетната ос „Технологично развитие и иновации“. Беше закупена необходимата техника като сървъри, компютри, аудио техника и друга необходима техника за създаване на дигитални продукти. Целият екип на проекта работи неуморно и отдадено за развитие на платформата. Резултатите надхвърлиха обхвата на проекта.

Настъпилите изменения в бързо променящата се онлайн бизнес среда наложиха генерирането на нови модули и разработка на нови функционалности, за да се запази иновативността и конкурентоспособността на еко системата. Основният екип реагира гъвкаво на предизвикателствата и разшири екипа от експерти работещи по превръщането на разработения прототип във функциониращ бизнес модел.

Резултатите под формата на трицифрено увеличаване на трафика, награди и реални продажби не закъсняха и в края на 2019 г. към основния екип се присъедини нов инвеститор, който освен финансово, подкрепи екипа със своята експертиза в областта на продажбите на софтуерни продукти.

В началото на 2020 г. бе стартиран проект за корпоративна социална отговорност. Contipso има стремеж да подкрепи финансово професионален създател на интерактивен електронен курс по Български език и да предостави безплатна възможност за децата на Българите в чужбина да преминат това обучение.

История на Contipso в дати

 • Декември 2015 г.
  Регистрация на Контипсо
  Регистрация на Контипсо
 • Ян. - Дек. 2016 г.
   Осъществяване на внедрявания на системи за електронно обучения и структуриране на идеята за иновативен продукти
  Осъществяване на внедрявания на системи за електронно обучения и структуриране на идеята за иновативен продукти.
 • Юли 2017 г.
   Стартиране на проекта за изграждане на иновативна еко система за електронно обучение
  Стартиране на проекта за изграждане на иновативна еко система за електронно обучение
 • Август 2017 г.
  Подписване на договор с управляващия орган Министерство на икономиката
  Подписване на договор с управляващия орган Министерство на икономиката
 • Май 2018 г.
   Пускане в действие на Contipso Magazine
  Пускане в действие на Contipso Magazine
 • Ноември 2018 г.
  Награда на публиката в категория уеб дизайн: информация и медии
  Награда на публиката в категория уеб дизайн: информация и медии
   Второ място в категорията Блог на ХХХ международен форум Computer Space
  Второ място в категорията Блог на ХХХ международен форум Computer Space
 • Май 2019 г.
  Пускане в действие на Contipso Market
  Пускане в действие на Contipso Market
  Пускане в действие на Contipso Portfolio
  Завършване на напълно функционален прототип на платформа за управление на електронно (учебно) съдържание и инструменти за създаване на електронно съдържание
 • Август 2019 г.
   Успешно приключване на проекта към Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“
  Успешно приключване на проекта към Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“
 • Октомври 2019 г.
   Регистрирана е търговската марка Контипсо
  Регистрирана е търговската марка Контипсо
 • Ноември 2019 г.
   Завършване на напълно функционален прототип на Contipso Catalog
  Завършване на напълно функционален прототип на Contipso Catalog
 • Януари 2020 г.
  Стартиране на проучвания по осъществяване на проекта за корпоративна социална отговорност на Контипсо
  Стартиране на проучвания по осъществяване на проекта за корпоративна социална отговорност на Контипсо
Горе
contipso