Contipso предлага комплексни решения в областта на електронното обучение

Система за електронно обучение, проектирана и разработена, за да направи обучителния процес онлайн максимално приятен и близък до присъственото обучение.

Виж повече

Инструмент за изграждане на интерактивно мултимедийно обучително съдържание, който в максимална степен да улеснява авторите и разработчиците на онлайн курсове.

Виж повече

Специализиран магазин за елементи и шаблони, за бързо и атрактивно изграждане на онлайн курсове.

Виж повече

Място, в което срещаме хората, които желаят да предоставят своите знания, с тези, които искат да се развиват непрекъснато в контекста на ученето през целия живот.

Виж повече

Contipso предлага комплексни решения в
областта на електронното обучение

Отделните продукти или комбинацията от тях са напълно достатъчни на всеки, който иска да предоставя или получава знания. Ние от Contipso създаваме среда, в която всички участници в създаването, предоставянето и получаването на знания чрез електронно обучение могат да се срещнат и да бъдат полезни един на друг.

Продуктите на Contipso са подходящи за

Обучителни организации
Бизнес компании и НПО
преподаватели и трейнъри
Експерти в дадена област
Хора, търсещи знание
Автори на дигитално съдържание

Продукти

Сърцето на системата от продукти на Contipso. Contipso Author е интернет базиран инструмент за изготвяне на мултимедийно обучително съдържание, което си взаимодейства в максимална степен с обучаемия.

Лесно и бързо създаване на интерактивни слайдове на база на множество предварително подготвени шаблони, управление на обучителния път, интерактивни въпроси и тестове, лесно и мощно конфигуриране на завършване и оценяване, готови компоненти, които пестят вашето време.

Пълна интеграция с Contipso LMS за организиране и управление на обучителния процес, с Contipso Market за достъп до множество безплатни и платени обучителни ресурси.

Система за управление на обучителния процес от следващо поколение, която осигурява качествено потребителско преживяване на всички участници в обучителния процес, независимо от устройството, което използват.

Системата предлага широк набор от интуитивни инструменти за управление на достъпа, комуникация, мониторинг и отчитане на представянето на отделните потребители.

Обучителния процес се провежда, чрез използването на интерактивен плеър на обучително съдържание, който осигурява адаптивно представяне на обучителното съдържание за максимален комфорт под всяко устройство.

Виж още

Публичен каталог, който дава възможност на обучителни организации, преподаватели, експерти и дори бизнес организации да предоставят онлайн обучение, както под формата на самообучителни курсове, така и на обучения, подпомагани от преподавател с или без фиксиран график.

Системата предлага всичко необходимо от маркетинга на публикуваните обучения, през вградените платежни методи до модерното провеждане на онлайн обучения, издаването на сертификат и отчитане на обученията.

Пълната интеграция с Contipso LMS дава възможност на организациите да записват обучаеми директно в курсовете, предлагани в Contipso Catalog, като по този начин осигурява достъп до редица готови неспецифични за организацията онлайн обучения.

Виж още

Contipso Market е специализиран електронен магазин в областта на електронното обучение, който дава възможност на милиони автори от цял свят да предоставят ресурси за електронно обучение като изображения, видео и аудио файлове, персонажи, готови курсове, обучителни елементи или обучително съдържание.

Пълната интеграция с Contipso Author осигурява търсене и повишава вероятността за продажби на сътрудниците, публикуващи съдържание, а от друга страна дава бърз достъп до ресурси на авторите на онлайн курсове.

Contipso Market осигурява и възможност за създаване на обяви и подпомагане на процеса на комуникация между възложители и изпълнители.

Виж още

Заявете демо сега и изпробвайте пълните функционалности на всичките продукти напълно безплатно!

Новини и анализи в
областта на електронното
Обучение

Виж още

Пълна история на
натрупаните знания и
създадените по време на
обучението проекти

Виж още

Новини

Горе