Напълно интегрирана платформа за разработка и предоставяне на знания

Интуитивни модули подпомагащи осигуряването на целия процес на електронно обучение

Споделяне на знания

Contipso Blog

Онлайн списание в сферата на интерактивното електронно, дистанционно обучение.


Aктуални новини от света на електронното обучение и интервюта с водещи експерти в сферата на хибридните обучителни форми. Готови шаблони, обучителни ресурси и примери за създаване на интерактивни тренинг игри, подкаст и видео инструкции. Съвети за създаване на атрактивно учебно съдържание и добри практики за дизайн и разработка на интерактивно онлайн обучение.

Представете себе си

Contipso Portfolio

Няма по-добро доказателство за Вашите постижения от добре направеното портфолио.


Модул "Портфолио" предоставя възможност на фотографи, видеографи, хора от аудио сферата и дизайнери и редица други да представят своето вълнуващо творчество.


Модулът предоставя специални възможности педагозите имат възможността да използват безплатно модерен софтуер и шаблони, за да създадат задължителното за тях портфолио изцяло съобразен с изискванията на Наредба 12. Подходящ е за:

  • Директори
  • Заместник директори
  • Учители
  • Възпитатели
  • Педагогически съветници
  • Психолози и др.

Отворете вратата за нови възможности.

Пълното, добре съставено и актуално портфолио дава предимство при избора на изпълнител на поръчки в онлайн магазина за обучително съдържание.

Регистрирайте се сега!
TOP