Новини

Април 2021

Членство в БАУХ

Разширяваме своите професионални контакти и социална ангажираност. Контипсо ООД кандидатства за членство в БАУХ. Управителният съвет на Българска асоциация за управление на хора разгледа кандидатурите и единодушно гласува за приемането на Contipso за корпоративен член. От своя страна ще работим за развитието на професионалната гилдия и популяризирането на електронното обучение от най-съвременен тип в България.

Февруари 2021

Стартирахме английска версия на Contipso Learning

В края на февруари пуснахме английска версия на Контипсо. Освен публичните части сега и интерфейса на системата е достъпен на английски език. Това позволява на създателите на онлайн обучения да изготвят богати мултимедийни и интерактивни онлайн курсове, както на български, така и на английски език. Така значително се разширява кръга на обучаемите, които могат да придобиват нови знания чрез Contipso Learning.

март 2020

Проект за корпоративна социална отговорност на Контипсо

Започнахме 2020 с ясната визия, че сме част от едно голямо цяло и имаме своята корпоративна отговорност. В началото на годината започнахме проучване къде можем да дадем своя принос с най-голям ефект върху обществото. В момента се анализират няколко идеи и скоро ще публикуваме своето решение за избор на темата, с която екипът на Контипсо ще се ангажира.

Ноември 2019

Завършихме напълно функциониращия прототип на Contipso Catalog

В отговор на динамичните промени на пазара в областта на предоставянето на услуги в сферата на електронното дистанционно обучение екипът на Контипсо разработи допълнителен шести модул от обучителната екосистема - Contipso Catalog. Тази нова функционалност дава възможност на авторите и доставчиците на онлайн обучения да представят своите електронни обучения в публичен каталог, който е достъпен от цял свят. Предстои интеграцията на каталога с другите елементи от екосистемата на Contipso Learning. Планирано е пускането на модула през февруари 2020.

Октомври 2019

Регистрирахме търговска марка Контипсо

Октомври 2019 г. бе месеца през, който Contipso получи регистрация като търговска марка за следните услуги: Образование; обучение; развлечение, спортна и културна дейност, научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги, промишлени анализи и проучвания, промишлен дизайн, услуги за качествен контрол и удостоверяване на автентичността, както и проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер.

Aвгуст 2019

Успешно приключихме проекта към Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“

През август 2019 г. приключихме две годишния проект с Министерството на икономиката. Всички дейности по проекта бяха изпълнени в срок и приети без забележки. Проектът бе предложен за добра практика. Поздравления на целия разнообразен екип от графични дизайнери, архитекти на бази данни, програмисти, фотографи, видео оператори, аудиографи и администратори за чудесната и отлично свършена работа. По време на изпълнението на проекта се генерираха нови идеи за разширяване на функционалността на обучителната екосистема на Контипсо, чиято реализация предстои.

Юли 2019

Участие в международната конференция EDULEARN 2019

През юли 2019 г. членове на екипа на Контипсо изнесоха доклад на International Conference EDULEARN 2019 в Палма де Майорка – Испания. Докладът на тема „Модел за иновативна, многокомпонентна, базирана на уеб платформа за разработване, използване и разпространение на интерактивно електронно обучение и управление на знания.“ (A model for innovative, multi-component, web-based platform for development, exploitation and distribution of interactive e-learning content and knowledge management) представяше иновативния модел разработен от Контипсо. Представянето предизвика голям интерес и допълнителни запитвания от представителите на академичните и бизнес среди.

Май 2019

Пуснахме в действие още два модула от обучителната система Contipso Learning

В края на май 2019 год. завършихме тестовете на четвърти и пети модул от обучителната екосистема на Контипсо. Вече имаме напълно функционален прототип на платформа за управление на електронно (учебно) съдържание Contipso LMS и уеб базирания инструмент за създаване на електронно съдържание Contipso Autor. Продължаваме работата по интегриране на различните елементи на система и разработката на нови функционалности.

Май 2019

Пуснахме в действие още два модула от обучителната система Contipso Learning

В началото на май 2019 година пуснахме в действие още два модула от обучителната екосистема на Контипсо. Contipso Market има за цел да даде възможност на авторите на дигитално съдържание, подходящо за прилагане в онлайн обучения и презентации, да предоставят своите творби, като получат справедливо възнаграждение за своя труд. От друга страна авторите на обучения и презентации могат значително да увеличат своята ефективност и ефикасност като закупят основните градивни елементи, необходими за техните презентации. Още повече – ако създателите на обучение имат специфични изисквания към дигиталните материали могат да публикуват заявки за създаване на уникални дигитални ресурси.

Едновременно с Contipso Market, стартирахме и модул „Портфолио“. Третият елемент от системата на Контипсо – „Contipso Portfolio“ има за цел да даде трибуна, от която хората обхванати от процеса на проектиране, изграждане и осъществяване на електронни и дистанционни обучения да могат да демонстрират своя опит. В модул „Портфолио“ са представени примерни портфолиа на дизайнери, учители, аудиографи, експерти, видеографи и фотографи. Планирано е разширяване на типовете портфолиа. Вече има и интеграция между модулите Market и Portfolio в системата на Контипсо. Професионалистите, които имат портфолио и в същото време са предоставили за продажби дигитални продукти имат възможност да насочат своите потенциални клиенти от своето портфолио директно към дигиталните ресурси, които са предложени за продажба в магазина на Контипсо.

2017-2019

Провеждане на обучение Digital classroom for new age schools

Професионализма на екипа на Контипсо бе забелязан и бе възложено провеждане на обучение по програмата на Европейския съюз „Erasmus+“, в периода 2017 – 2019 година. Екипът подготви обучението в присъствена и онлайн формат. Бяха проведени пет шестдневни обучения в Барселона и Мадрид – Испания, Талин – Естония, Истанбул – Турция и в София – България. Целевата група бяха директори на училища, преподаватели по информационни и комуникационни технологии и водещи обучители от Македония, България, Испания, Португалия и Италия. Обучението предизвика голям интерес и премина много успешно. Бяха направени обиколки в редица колежи, университети и иновативни центрове в посещаваните страни. Бяха обменени опит и добри практики, които подпомогнаха и двете страни.

Ноември 2018

Участие в 15th International Conference on E-ACTIVITIES (E-ACTIVITIES 18)

Членове от екипа на Контипсо участваха в петнадесетата международна конференция E-ACTIVITIES проведена през ноември 2018г. в Рим – Италия. Беше изнесен доклад на тема „Критерии и методология за оценка на системите за управление на електронното обучение въз основа на специфичните потребности на организацията.“ (Criteria and Methodology for the Evaluation of e-Learning Management Systems based on the Specific Needs of the Organization).

Ноември 2018

Участие в тридесетия международен форум Computer Space

Contipso Magazine взе участие в тридесетия международен форум Computer Space. Усилията на екипа бяха наградени. Contipso Magazine спечели наградата на публиката в категория уеб дизайн: информация и медии. Екипът от експерти, също оцени качествата на медията и връчи втора награда в категорията Блог. Добрата оценка на вложените усилия и получените награди стимулират екипа да продължи разработката на другите модули от обучителната еко система на Контипсо.

Май 2018

Пускане в действие на Contipso Magazine

На 25 май 2018г. стартирахме първия елемент от обучителната екосистема на Контипсо. Целта на онлайн списанието е да информира за новости, анализи, съвети и казуси с добри практики от областта на електронното дистанционно обучение. Информацията е разделена в няколко рубрики: „Портфолио“, „Електронно обучение“, „Дизайн на обучение“, „Създаване на обучително съдържание“, „Шаблони“, „Обучителни ресурси“ и „Новини и интервюта“. За изготвяне на статиите са привлечени гост автори, журналисти и експерти. Отправена е покана към водещи фигури от областта на предоставяне на знания да споделят своя опит и умения.

31.07.2017

Сключен договор с Министерството на икономиката

На 31.07.2017 Контипсо ООД подписа договор № BG16RFOP002-1.002-0144-C01 с Министерството на икономиката за Създаване на иновативна трикомпонентна, мултиезична, уеб базирана хибридна платформа за разработка, експлоатиране и дистрибуция на интерактивно електронно обучително съдържание и предоставяне на нови услуги в сферата на електронното обучение и управлението на знанията. Осъществяването на общата цел ще бъде реализирано чрез няколко специфични за проекта цели, визирани в няколко направления съобразно потребностите на целевите групи:

  • Създатели на електронно съдържание
  • Организатори на обучения
  • Ползватели на електронно съдържание

Общата стойност на проекта е 420 871.42 лв., от които 321 966.67 лв. европейско и 56 817.62 лв. национално съфинансиране. Проектът ще бъде изпълнен в срок от 23 месеца.

Горе