Новини

31.07.2017

Сключен договор с Министерството на икономиката

На 31.07.2017 Контипсо ООД подписа договор № BG16RFOP002-1.002-0144-C01 с Министерството на икономиката за Създаване на иновативна трикомпонентна, мултиезична, уеб базирана хибридна платформа за разработка, експлоатиране и дистрибуция на интерактивно електронно обучително съдържание и предоставяне на нови услуги в сферата на електронното обучение и управлението на знанията. Осъществяването на общата цел ще бъде реализирано чрез няколко специфични за проекта цели, визирани в няколко направления съобразно потребностите на целевите групи:

  • Създатели на електронно съдържание
  • Организатори на обучения
  • Ползватели на електронно съдържание

Общата стойност на проекта е 420 871.42 лв., от които 321 966.67 лв. европейско и 56 817.62 лв. национално съфинансиране. Проектът ще бъде изпълнен в срок от 23 месеца.

Май 2018

Пускане в действие на Contipso Magazine

На 25 май 2018г. стартирахме първия елемент от обучителната екосистема на Контипсо. Целта на онлайн списанието е да информира за новости, анализи, съвети и казуси с добри практики от областта на електронното дистанционно обучение. Информацията е разделена в няколко рубрики: „Портфолио“, „Електронно обучение“, „Дизайн на обучение“, „Създаване на обучително съдържание“, „Шаблони“, „Обучителни ресурси“ и „Новини и интервюта“. За изготвяне на статиите са привлечени гост автори, журналисти и експерти. Отправена е покана към водещи фигури от областта на предоставяне на знания да споделят своя опит и умения.

Ноември 2018

Участие в тридесетия международен форум Computer Space

Contipso Magazine взе участие в тридесетия международен форум Computer Space. Усилията на екипа бяха наградени. Contipso Magazine спечели наградата на публиката в категория уеб дизайн: информация и медии. Екипът от експерти, също оцени качествата на медията и връчи втора награда в категорията Блог. Добрата оценка на вложените усилия и получените награди стимулират екипа да продължи разработката на другите модули от обучителната еко система на Контипсо.

Ноември 2018

Участие в 15th International Conference on E-ACTIVITIES (E-ACTIVITIES '18)

Членове от екипа на Контипсо участваха в петнадесетата международна конференция E-ACTIVITIES проведена през ноември 2018г. в Рим – Италия. Беше изнесен доклад на тема „Критерии и методология за оценка на системите за управление на електронното обучение въз основа на специфичните потребности на организацията.“ (Criteria and Methodology for the Evaluation of e-Learning Management Systems based on the Specific Needs of the Organization)

2017-2019

Провеждане на обучение Digital classroom for new age schools

Професионализма на екипа на Контипсо бе забелязан и бе възложено провеждане на обучение по програмата на Европейския съюз „Erasmus+“, в периода 2017 – 2019 година. Екипът подготви обучението в присъствена и онлайн формат. Бяха проведени пет шестдневни обучения в Барселона и Мадрид – Испания, Талин – Естония, Истанбул – Турция и в София – България. Целевата група бяха директори на училища, преподаватели по информационни и комуникационни технологии и водещи обучители от Македония, България, Испания, Португалия и Италия. Обучението предизвика голям интерес и премина много успешно. Бяха направени обиколки в редица колежи, университети и иновативни центрове в посещаваните страни. Бяха обменени опит и добри практики, които подпомогнаха и двете страни.

Май 2019

Стартирахме още два от модулите на Contipso Learning

В началото на май 2019 година пуснахме в действие още два модула от обучителната екосистема на Контипсо. Contipso Market има за цел да даде възможност на авторите на дигитално съдържание, подходящо за прилагане в онлайн обучения и презентации, да предоставят своите творби, като получат справедливо възнаграждение за своя труд. От друга страна авторите на обучения и презентации могат значително да увеличат своята ефективност и ефикасност като закупят основните градивни елементи, необходими за техните презентации. Още повече – ако създателите на обучение имат специфични изисквания към дигиталните материали могат да публикуват заявки за създаване на уникални дигитални ресурси.

Едновременно с Contipso Market, стартирахме и модул „Портфолио“. Третият елемент от системата на Контипсо – „Contipso Portfolio“ има за цел да даде трибуна, от която хората обхванати от процеса на проектиране, изграждане и осъществяване на електронни и дистанционни обучения да могат да демонстрират своя опит. В модул „Портфолио“ са представени примерни портфолиа на дизайнери, учители, аудиографи, експерти, видеографи и фотографи. Планирано е разширяване на типовете портфолиа. Вече има и интеграция между модулите Market и Portfolio в системата на Контипсо. Професионалистите, които имат портфолио и в същото време са предоставили за продажби дигитални продукти имат възможност да насочат своите потенциални клиенти от своето портфолио директно към дигиталните ресурси, които са предложени за продажба в магазина на Контипсо.

Май 2019

Пуснахме в действие още два модула от обучителната система Contipso Learning

В края на май 2019 год. завършихме тестовете на четвърти и пети модул от обучителната екосистема на Контипсо. Вече имаме напълно функционален прототип на платформа за управление на електронно (учебно) съдържание Contipso LMS и уеб базирания инструмент за създаване на електронно съдържание Contipso Autor. Продължаваме работата по интегриране на различните елементи на система и разработката на нови функционалности.

Юли 2019

Участие в международната конференция EDULEARN 2019

През юли 2019 г. членове на екипа на Контипсо изнесоха доклад на International Conference EDULEARN 2019 в Палма де Майорка – Испания. Докладът на тема „Модел за иновативна, многокомпонентна, базирана на уеб платформа за разработване, използване и разпространение на интерактивно електронно обучение и управление на знания.“ (A model for innovative, multi-component, web-based platform for development, exploitation and distribution of interactive e-learning content and knowledge management) представяше иновативния модел разработен от Контипсо. Представянето предизвика голям интерес и допълнителни запитвания от представителите на академичните и бизнес среди.

август 2019

Успешно приключихме проекта към Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“

През август 2019 г. приключихме две годишния проект с Министерството на икономиката. Всички дейности по проекта бяха изпълнени в срок и приети без забележки. Проектът бе предложен за добра практика. Поздравления на целия разнообразен екип от графични дизайнери, архитекти на бази данни, програмисти, фотографи, видео оператори, аудиографи и администратори за чудесната и отлично свършена работа. По време на изпълнението на проекта се генерираха нови идеи за разширяване на функционалността на обучителната екосистема на Контипсо, чиято реализация предстои.

Октомври 2019

Регистрирахме търговска марка Контипсо

Октомври 2019 г. бе месеца през, който Contipso получи регистрация като търговска марка за следните услуги: Образование; обучение; развлечение, спортна и културна дейност, научни и технологически услуги и свързани с тях изследователски и проектантски услуги, промишлени анализи и проучвания, промишлен дизайн, услуги за качествен контрол и удостоверяване на автентичността, както и проектиране и разработване на компютърен софтуер и хардуер.

Ноември 2019

Завършихме напълно функциониращия прототип на Contipso Catalog

В отговор на динамичните промени на пазара в областта на предоставянето на услуги в сферата на електронното дистанционно обучение екипът на Контипсо разработи допълнителен шести модул от обучителната екосистема - Contipso Catalog. Тази нова функционалност дава възможност на авторите и доставчиците на онлайн обучения да представят своите електронни обучения в публичен каталог, който е достъпен от цял свят. Предстои интеграцията на каталога с другите елементи от екосистемата на Contipso Learning. Планирано е пускането на модула през февруари 2020.

март 2020

Проект за корпоративна социална отговорност на Контипсо

Започнахме 2020 с ясната визия, че сме част от едно голямо цяло и имаме своята корпоративна отговорност. В началото на годината започнахме проучване къде можем да дадем своя принос с най-голям ефект върху обществото. В момента се анализират няколко идеи и скоро ще публикуваме своето решение за избор на темата, с която екипът на Контипсо ще се ангажира.

Горе